BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

O G Ł O S Z E N I E O ZWOŁANIU III SESJI RADY GMINY

O G Ł O S Z E N I E


Podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 29 grudnia 2010 roku o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zbójna odbędą się obrady III sesji Rady Gminy Zbójna .

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku dziennego obrad sesji.
3. Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Gminy.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010 rok.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbójna na 2011 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletnie Prognozy Finansowej Gminy Zbójna na lata 2010 - 2017.
7. Wolne wnioski i sprawy różne.
8. Zamknięcie obrad.


Przewodniczący Rady

Jan Gawrych


Data powstania: poniedziałek, 27 gru 2010 08:34
Data opublikowania: poniedziałek, 27 gru 2010 08:37
Data przejścia do archiwum: piątek, 18 lut 2011 08:18
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 1423 razy