BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU III SESJI RADY GMINY ZBÓJNA

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 

           Podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 28 lutego 2019 roku o godz. 1100 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zbójna odbędą się obrady III sesji Rady Gminy Zbójna.

 

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku dziennego obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie Wójta z działań między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany WPF Gminy Zbójna.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Zbójna.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru delegatów reprezentujących Gminę Zbójna w organach Stowarzyszenia p.n. Łomżyńskie Forum Samorządowe.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023”.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów.
 13. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli.
 14. Wolne wnioski i sprawy różne.
 15. Zamknięcie obrad.

 

                                                                                           Przewodniczący Rady

 

                                                                                            Andrzej Lemański

 

Data powstania: czwartek, 21 lut 2019 15:42
Data opublikowania: czwartek, 21 lut 2019 15:43
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 720 razy