BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU WSPÓLNEGO XXXVII POSIEDZENIA KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI, REWIZYJNEJ I BUDŻETOWEJ RADY GMINY ZBÓJNA

O G Ł O S Z E N I E

 

 

            Podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 31 maja 2022 roku o godz. 1000 w Urzędzie Gminy Zbójna odbędzie się XXXVII wspólne posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Rewizyjnej, Budżetowej.

 

 

Proponowany porządek dzienny:

 

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku dziennego posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 4. Omówienie wykonania budżetu gminy na 2021 rok i sformułowanie wniosku o udzielenie Wójtowi Gminy absolutorium.
 5. Wolne wnioski.
 6. Zamknięcie posiedzenia.

 

 

 

 

 

 

                                                                                        Przewodniczący Komisji

                                                                  Skarg, Wniosków i Petycji

                                                                    

 

                                                                /-/Krzysztof Pianka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 

            Podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 31 maja 2022 roku o godz. 1000 w Urzędzie Gminy Zbójna odbędzie się XXXVII wspólne posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Rewizyjnej, Budżetowej.

 

 

Proponowany porządek dzienny:

 

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku dziennego posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 4. Omówienie wykonania budżetu gminy na 2021 rok i sformułowanie wniosku o udzielenie Wójtowi Gminy absolutorium.
 5. Wolne wnioski.
 6. Zamknięcie posiedzenia.

 

 

 

 

 

      Przewodnicząca Komisji

                                                                  Budżetowej

                                                                    

 

                                                                /-/Anna Parzych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 

            Podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 31 maja 2022 roku o godz. 1000 w Urzędzie Gminy Zbójna odbędzie się XXXVII wspólne posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Rewizyjnej, Budżetowej.

 

 

Proponowany porządek dzienny:

 

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku dziennego posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 4. Wydanie opinii w sprawie wykonania budżetu gminy na 2021 rok i sformułowanie wniosku o udzielenie Wójtowi Gminy absolutorium.
 5. Wolne wnioski.
 6. Zamknięcie posiedzenia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Przewodniczący Komisji

                                                                  Rewizyjnej

                                                                    

 

                                                                                              /-/Paweł Korwek

 

Data powstania: poniedziałek, 23 maj 2022 15:10
Data opublikowania: poniedziałek, 23 maj 2022 15:11
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 106 razy