Gmina Zbójna logo Gmina Zbójna

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko bibliotekarza

Foto nr 2406
Fotogaleria
Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Zbójnej ogłasza rekrutację na stanowisko pracy: Bibliotekarz

Zbójna 03.06.2022r.

 

 

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Zbójnej

ogłasza rekrutację na stanowisko pracy:

Bibliotekarz

 

1.Zatrudnienie: Filia Biblioteczna, Kuzie 34, 18-416 Zbójna

2. Stanowisko: bibliotekarz

3. Wymiar czasu pracy:   ½ etatu

4. Wymagania:

- wykształcenie wyższe bibliotekarskie, kulturoznawcze, humanistyczne

- znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych,

- ogólna wiedza z zakresu literatury,

- zdolności interpersonalne: umiejętność pracy zespołowej, komunikatywność,

łatwość w nawiązywaniu kontaktów,

- zdolności animacyjne, kreatywność oraz zaangażowanie w działaniu,

- wysoka kultura osobista,

- prawo jazdy kat. B,

- dyspozycyjność.

5. Dodatkowe zalety kandydata:

- doświadczenie bibliotekarskie lub pedagogiczne,

- umiejętność obsługi mediów społecznościowych.

6. Zakres obowiązków:

- obsługa użytkowników w zakresie udostępniania zbiorów (z wykorzystaniem systemu bibliotecznego)

- prowadzenie dokumentacji bibliotecznej,

- gromadzenie i opracowywanie zbiorów,

- organizowanie i prowadzenie zajęć, wydarzeń kulturalno – edukacyjnych dla rożnych grup wiekowych,

- współpraca z lokalnymi instytucjami,

- inne prace związane z działalnością merytoryczną biblioteki.

Termin i sposób składania dokumentów:

Wymagane dokumenty: CV oraz list motywacyjny należy złożyć do 17 czerwca 2022r. osobiście lub drogą pocztową na adres:

Gminna Biblioteka Publiczna w Zbójnej

Łomżyńska 44

18-416 Zbójna

z dopiskiem: Oferta pracy

 

Kandydat(ka) składa oświadczenie woli o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Zbójnej, ul. Łomżyńska 44, 18-416 Zbójna, dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r.)”

 

Kandydaci spełniający wymagania formalne, o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej zostaną powiadomieni telefonicznie.

 

Administratorem pozyskanych danych osobowych z chwilą złożenia jest Gminna Biblioteka Publiczna w Zbójnej ul. Łomżyńska 44, 18-416 Zbójna, reprezentowana przez Dyrektora.

Kontakt: e-mail: bibliotekazbojna@wp.pl, tel. (86)2140038.

 

Fotogaleria