Gmina Zbójna logo Gmina Zbójna

Program Inwestycji Strategicznych - edycja dziewiąta - Rozświetlamy Polske

Foto nr 2460
Fotogaleria
Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma na celu zwiększenie skali inwestycji publicznych przez bezzwrotne dofinansowanie inwestycji realizowanych przez JST. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez BGK.

W dziewiątej edycji naboru wniosków o bezzwrotne dofinansowanie realizowanych inwestycji będą mogły ubiegać się gminy oraz związki międzygminne na realizację zadań z obszaru modernizacji infrastruktury oświetleniowej.

Wartość dofinansowania, o które można wnioskować w tej edycji wynosi maksymalnie do 80 proc. wartości inwestycji, a wymagany udział własny wnioskodawcy to 20 proc. wartości inwestycji.

Nabór wniosków rozpoczął się 28 sierpnia 2023 r. i trwa do 18 września 2023 r. do godz. 17.00.

W dziewiątym naborze wniosków o dofinansowanie każdy wnioskodawca może złożyć maksymalnie 1 wniosek nieprzekraczający kwoty 4 milionów zł.

Dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych będzie wypłacane:

  • w przypadku inwestycji, których realizacja nie będzie trwała dłużej niż 12 miesięcy: po zakończeniu inwestycji
  • w przypadku inwestycji, których realizacja będzie trwała dłużej niż 12 miesięcy: w 2-3 transzach, zgodnie z harmonogramem realizacji inwestycji (po zrealizowaniu kolejnych etapów inwestycji)


Wypłaty dofinansowania będą realizowane w tzw. oknach płatniczych, czyli stałych terminach wypłat ogłaszanych na stronie internetowej banku. W każdym miesiącu planowane są dwa okna płatnicze.

Link do artykułu :

LINK

Fotogaleria