Gmina Zbójna logo Gmina Zbójna

Znakowanie koszy - kontrola segregacji odpadów

Foto nr 2346
Fotogaleria
Wójt Gminy Zbójna informuje, że od miesiąca maja 2021 rozpocznie się kontrola sposobu segregacji odpadów przez mieszkańców. W związku z tym zobowiązujemy mieszkańców gminy do oznakowania (zaadresowania) koszy na odpady zmieszane.

 

W związku ze zmianami organizacyjnymi i kadrowymi w firmie MPO Białystok zobowiązujemy mieszkańców gminy do oznakowania koszy na odpady zmieszane. Prosimy aby na pojemniku w widocznym miejscu znajdowała się nazwa miejscowości, ulicy i nr domu. Forma wykonania oznaczenia jest dowolna (naklejki, farba). Znakowanie podyktowane jest faktem prowadzenia kontroli prawidłowego segregowania odpadów przez mieszkańców.

Kontrole segregacji odpadów prowadzi podmiot odbierający odpady. W przypadku niedopełnienia obowiązku prawidłowej segregacji odpadów pracownicy firmy MPO zawiadamiają Urząd Gminy. Skutkiem czego będzie wydanie przez Wójta Gminy decyzji o podwyższonej opłacie o której mowa w § 3 uchwały  Rady Gminy Zbójna w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami tj.– 60 zł za osobę miesięcznie od osoby.

 

Fotogaleria