Gmina Zbójna

so, 23 września 2023 Imieniny: Tekli i Bogusława

Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku prosi o wzięcie udziału w badaniu

Szanowni Państwo,

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku zwraca się z prośba o wzięcie udziału w badaniu realizowanym przez Zespół Badawczy Uczelni Korczaka na zlecenie instytucji samorządowych (Regionalnych Ośrodków Pomocy Społecznej), we współpracy z Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej. To największe w Polsce badanie dotyczące świadczenia usług społecznych na rzecz osób starszych, niesamodzielnych i z niepełnosprawnościami w kontekście deinstytucjonalizacji. Proces DI będzie kluczowy dla każdego samorządu lokalnego i jego mieszkańców. Dlatego ważne jest, by w badaniu nie zabrakło głosu osób najważniejszych – tych, do których adresowane są usługi społeczne świadczone przez instytucje gminne i powiatowe.

Zachęcamy aby w badanu wzięły udział osoby korzystające z usług domu pomocy społecznej, ośrodka pomocy społecznej, centrum usług społecznych, powiatowego centrum pomocy rodzinie, środowiskowego domu samopomocy, dziennego ośrodka wsparcia, warsztatu terapii zajęciowej, zakładu aktywności zawodowej, mieszkania chronionego oraz usług innych instytucji, organizacji pozarządowych itp., wspomagających seniorów, osoby niesamodzielne i z niepełnosprawnością. Chcielibyśmy dotrzeć również do osób w kryzysie bezdomności i tych, które opuściły pieczę zastępczą, a także osób w kryzysach psychicznych.
Badanie ma wskazać, jak rozwijać usługi środowiskowe w Polsce tak, aby osoby wymagające wsparcia mogły jak najdłużej cieszyć się zdrowiem i dobrostanem w swoim miejscu zamieszkania.  
Badanie jest w pełni anonimowe, a jego wyniki są poufne i będą przedstawione wyłącznie w postaci zbiorczych zestawień statystycznych. Wnioski z badania będą podstawą do prowadzenia różnych zmian w obszarze polityki społecznej – stąd ich waga i znaczenie.

Wypełnienie ankiety zajmie około 20 minut. Link jest aktywny przez najbliższe kilka dni.

Ankieta dla osób niesamodzielnych i ich opiekunów: https://pbs.pl/dus02A_niesamodzielni

Ankieta dla osób z niepełnosprawnością (z orzeczeniem o niepełnosprawności): https://pbs.pl/dus02A_niepelnosprawni

Ankieta dla seniorów: https://pbs.pl/dus02A_seniorzy

Ankieta dla wychowanków pieczy zastępczej: https://pbs.pl/dus01A_piecza

Ankieta dla osób w kryzysie bezdomności: https://pbs.pl/dus06A_kryzys_bezdomnosci

Ankieta dla osób w kryzysie psychicznym: https://pbs.pl/dus04A_ankieta

 

Jeżeli link nie jest aktywny to prosimy skopiować adres ankiety do przeglądarki internetowej (np. Chrome, Firefox, Edge, Safari itp.).

 

2023-09-15 22:36 Opublikował: Admin

Dane kontaktowe OPS

 

KIEROWNIK OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

mgr Renata Bajno
tel./ fax (86) 214-03-30

POMOC SPOŁECZNA
tel. (86) 214-00-50

Barbara Łępicka - Specjalista Pracy Socjalnej

Kobrzyńska Sylwia - pracownik socjalny

Gawrych Agnieszka - pracownik socjalny

ASYSTENT RODZINY
tel. (86) 214-00-25

Jolanta Adamowicz

ŚWIADCZENIA RODZINNE i ROGRAM RODZINA 500 PLUS FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
tel. (86) 214-03-30

Sylwia Sokołowska - Zastępca Kierownika GOPS Zbójna

Agnieszka Zaiska - Inspektor

 

Dane teleadresowe:
ul. Łomżyńska 64
18-416 Zbójna
tel./fax:: (86) 214-03-30

Adres email:

gops@gopszbojna.pl

Zapraszamy w godzinach:

poniedziałek: 7.30 - 15.30
wtorek: 7.30 - 15.30
środa: 7.30 - 15.30
czwartek: 7.30 - 15.30
piątek: 7.30 - 15.30

 

2017-09-05 15:01 Opublikował: Admin