Gmina Zbójna

so, 09 grudnia 2023 Imieniny: Wiesławy i Leokadii

Ankieta dla osób z niepełnosprawnościami

Szanowni Państwo, Zwracamy się z prośbą o wypełnienie ankiety. Chcielibyśmy dzięki niej poznać Państwa potrzeby dotyczące kontaktu z naszym urzędem. Ankieta pomoże nam lepiej świadczyć usługi, sprawniej odpowiadać na pytania i skuteczniej rozwiązywać problemy.
więcej

Informacja o wyborze Partnera

do wspólnej realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach konkursu nr RPPD.09.01.00-IZ.00-20-023/18 ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX: Rozwój lokalny, Działanie 9.1. „Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego”.
więcej

OGŁOSZENIE – NABÓR PARTNERA

Gmina Zbójna w celu wspólnej realizacji projektu ogłasza otwarty nabór Partnera/ów spoza sektora finansów publicznych: Nabór partnera/ów dotyczy: Współpracy przy przygotowaniu i realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w ramach: Oś Priorytetowa IX: Rozwój lokalny, Działanie 9.1. „Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego”, Konkurs nr RPPD.09.01.00-IZ.00-20-023/18
więcej

« · 1 · »