Gmina Zbójna

cz, 04 czerwca 2020 Imieniny: Karola i Franciszka

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

na wyjazd integracyjny w ramach realizacji projektu „Wygrajmy z bezradnością”
"Wygrajmy z bezradnością”

  

"Wygrajmy z bezradnością”

współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury weryfikacji ofert złożonych w ramach zapytania o cenę na wyjazd integracyjny w ramach realizacji projektu na potrzeby realizacji projektu „Wygrajmy z bezradnością” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, została wybrana oferta następującej firmy:

1. Biacomex S.A., ul. Elewatorska 11/1, 15-620 Białystok

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Wybrana oferta:

łącznie spełnia kryterium najniższej ceny łącznej zamówienia

2012-10-11 12:19 Opublikował: Admin