Gmina Zbójna

cz, 04 czerwca 2020 Imieniny: Karola i Franciszka

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

"Wygrajmy z bezradnością”

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 na dostawę materiałów biurowych i eksploatacyjnych na potrzeby realizacji projektu

"Wygrajmy z bezradnością”

współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury weryfikacji ofert złożonych w ramach zapytania o cenę na dostawę materiałów biurowych i eksploatacyjnych na potrzeby realizacji projektu „Wygrajmy z bezradnością” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, została wybrana oferta następującej firmy:

1. PHU EX – COMP SP.J  ul. Nowogrodzka 3 B 25, 18-400 Łomża

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Wybrana oferta:

  1. łącznie spełnia kryterium najniższej ceny łącznej zamówienia oraz szybki termin realizacji zamówienia z możliwością dostawy do zamawiającego.

 

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 na dostawę materiałów szkoleniowych na potrzeby realizacji projektu

"Wygrajmy z bezradnością”

współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury weryfikacji ofert złożonych w ramach zapytania o cenę na dostawę materiałów szkoleniowych na potrzeby realizacji projektu „Wygrajmy z bezradnością” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, została wybrana oferta następującej firmy:

1. PHU EX – COMP SP.J  ul. Nowogrodzka 3 B 25, 18-400 Łomża

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Wybrana oferta:

łącznie spełnia kryterium najniższej ceny łącznej zamówienia oraz szybki termin realizacji zamówienia z możliwością dostawy do zamawiającego.

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 na dostawę gadżetów promocyjnych na potrzeby realizacji projektu

"Wygrajmy z bezradnością”

współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury weryfikacji ofert złożonych w ramach zapytania o cenę na dostawę gadżetów promocyjnych na potrzeby realizacji projektu „Wygrajmy z bezradnością” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, została wybrana oferta następującej firmy:

1. LIBRA – PRINT Daniel Puławski  ul. Al. Legionów  114b, 18-400 Łomża

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Wybrana oferta:

łącznie spełnia kryterium najniższej ceny łącznej zamówienia oraz szybki termin realizacji zamówienia z możliwością dostawy do zamawiającego.

 

 

 

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 na wynajem Sali do prowadzenia indywidualnych i grupowych zajęć na potrzeby realizacji projektu

"Wygrajmy z bezradnością”

współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury weryfikacji ofert złożonych w ramach zapytania o cenę na wynajem Sali do prowadzenia indywidualnego promocyjnych grupowego doradztwa zawodowego promocyjnych psychologicznego na potrzeby realizacji projektu „Wygrajmy z bezradnością” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, została wybrana oferta następującej firmy:

1. Ochotnicza Straż Pożarnicza ul. Łomżyńska 44, 18-416 Zbójna

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Wybrana oferta:

łącznie spełnia kryterium najniższej ceny.

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 na dostawę drukarki laserowej i niszczarki na potrzeby realizacji projektu

"Wygrajmy z bezradnością”

współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury weryfikacji ofert złożonych w ramach zapytania o cenę na dostawę telefonu z faxem na potrzeby realizacji projektu „Wygrajmy z bezradnością” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, została wybrana oferta następującej firmy:

1 KOMPUTERY  - SERWIS   ul. Poznańska 28, 18-400 Łomża

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Wybrana oferta:

łącznie spełnia kryterium najniższej ceny oraz szybki termin realizacji zamówienia z możliwością dostawy do zamawiającego.

 

 

 

 

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 na dostawę wyżywienia uczestnikom (catering – kawa, herbata, ciastka, kubeczki, łyżeczki, cukier) na potrzeby realizacji projektu

"Wygrajmy z bezradnością”

współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury weryfikacji ofert złożonych w ramach zapytania o cenę na dostawę wyżywienia uczestnikom konferencji (catering – kawa, herbata, ciastka, kubeczki, łyżeczki, cukier) na potrzeby realizacji projektu „Wygrajmy z bezradnością” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, została wybrana oferta następującej firmy:

1. Sklep Spożywczo - Przemysłowy, ul. Łomżyńska 39, 18-416 Zbójna

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Wybrana oferta:

łącznie spełnia kryterium najniższej ceny zamówienia.

 

 

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 na dostawę materiałów promocyjnych na potrzeby realizacji projektu

"Wygrajmy z bezradnością”

współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury weryfikacji ofert złożonych w ramach zapytania o cenę na dostawę materiałów promocyjnych na potrzeby realizacji projektu „Wygrajmy z bezradnością” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, została wybrana oferta następującej firmy:

1.LIBRA – PRINT Daniel Puławski  ul. Al. Legionów  114b, 18-400 Łomża

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Wybrana oferta:

łącznie spełnia kryterium najniższej ceny łącznej zamówienia oraz szybki termin realizacji zamówienia z możliwością dostawy do zamawiającego.

 

 

 

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 na ubezpieczenie uczestników projektu na potrzeby realizacji projektu

"Wygrajmy z bezradnością”

współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury weryfikacji ofert złożonych w ramach zapytania o cenę na ubezpieczenie uczestników projektu na potrzeby realizacji projektu „Wygrajmy z bezradnością” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, została wybrana oferta następującej firmy:

1. PZU S.A., ul. Szosa Zambrowska 29b, 18-400 Łomża

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Wybrana oferta:

łącznie spełnia kryterium najniższej ceny łącznej zamówienia.

 

 

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 na promocję na potrzeby realizacji projektu

"Wygrajmy z bezradnością”

współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury weryfikacji ofert złożonych w ramach zapytania o cenę na promocję na potrzeby realizacji projektu „Wygrajmy z bezradnością” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, została wybrana oferta następującej firmy:

1. Radio Nadzieja, ul. Zawadzka 55, 18-400 Łomża

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Wybrana oferta:

łącznie spełnia kryterium najniższej ceny łącznej zamówienia.

2012-09-27 15:13 Opublikował: Admin