Gmina Zbójna

cz, 04 czerwca 2020 Imieniny: Karola i Franciszka

Szkolenia w ramach projektu "Wygrajmy z bezradnością"

Szkolenia w ramach projektu
Kurs na prawo jazdy.
  • Szkolenia w ramach projektu
  • Szkolenia w ramach projektu Uczestniczki podczas zajęć z psychologiem
  • Szkolenia w ramach projektu Uczestniczki podczas zajęć z psychologiem
  • Szkolenia w ramach projektu Uczestniczki podczas zajęć z doradcą zawodowym.
  • Szkolenia w ramach projektu Kurs obsługi kasy fiskalnej.
  • Szkolenia w ramach projektu Kurs obsługi komputera.
  • Szkolenia w ramach projektu Kurs na prawo jazdy.
W tym roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbójnej po raz trzeci złożył w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego wniosek o dofinansowanie projektu systemowego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt nosi nazwę: Wygrajmy z bezradnością

Ośrodek aplikował o środki z Priorytetu VII – Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej Integracji z Poddziałania: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Projekt realizowany jest od 1 lipca 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

W projekcie wzięło udział 16 osób niepracujących, w wieku aktywności zawodowej, które skorzystały z zajęć grupowych z psychologiem i doradcą zawodowym, jak również z indywidualnych konsultacji i doradztwa.

Beneficjenci uczestniczyli w szkoleniu z zagadnień prawa związanych z prawem pracy i rodzinnym oraz z zagadnień informatycznych dotyczących obsługi komputera – Internet jako podstawowe narzędzie szukania pracy.

16 uczestniczek projektu systemowego wzięło udział w kursie prawo jazdy kat. B oraz w kursie obsługi kasy fiskalnej.

 

 

2012-09-28 10:35 Opublikował: Admin