Gmina Zbójna

cz, 20 czerwca 2019 Imieniny: Bogny i Florentyny

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

na dostawę wyżywienia uczestnikom konferencji (catering) na potrzeby realizacji projektu
"Wygrajmy z bezradnością”
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury weryfikacji ofert złożonych w ramach zapytania o cenę na dostawę wyżywienia uczestnikom konferencji (catering) na potrzeby realizacji projektu „Wygrajmy z bezradnością” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, została wybrana oferta następującej firmy:

1. Spółdzielnia Socjalna AURORA, ul. Łomżyńska 42/3, 18-416 Zbójna

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Wybrana oferta:

łącznie spełnia kryterium najniższej ceny zamówienia.

 

2013-11-22 09:44 Opublikował: Admin