Gmina Zbójna

cz, 20 czerwca 2019 Imieniny: Bogny i Florentyny

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO OBSŁUGA PRAWNA PROJEKTU

"Wygrajmy z bezradnością”
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury weryfikacji ofert złożonych w ramach ogłoszenia naboru na stanowisko obsługa prawna projektu na potrzeby realizacji projektu „Wygrajmy z bezradnością” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, została wybrana Pani Elżbieta Maleszewska

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Wybrana osoba: Pani Elżbieta Maleszewska

Po szczegółowej analizie dostarczonych przez w/w osobę dokumentów stwierdzono, iż w/w osoba posiada wiedzę i predyspozycję do podjęcia pracy na danym stanowisku oraz spełnia kryteria zgodnie z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych

 

 

 

 

 

 

2014-06-04 22:09 Opublikował: Admin