Gmina Zbójna

cz, 25 lutego 2021 Imieniny: Wiktora i Cezarego

"Zbójna i okolice w starej fotografii"

W dniu 10 października 2014 r. Gmina Zbójna reprezentowana przez Pana Wójta Zenona Białobrzeskiego oraz Panią Skarbnik Elżbietę Parzych podpisała umowę o dofinansowanie projektu p.t.: „Zbójna i okolice w starej fotografii”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” z zakresu małych projektów, Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
2014-10-15 09:01 Opublikował: Admin