Gmina Zbójna

cz, 25 lutego 2021 Imieniny: Wiktora i Cezarego

„Reprint książki Władysława Rydla pt. „Historia małego człowieka”

  • „Reprint książki Władysława Rydla pt. „Historia małego człowieka”Władysław Rydel
  • „Reprint książki Władysława Rydla pt. „Historia małego człowieka”Władysław Rydel z córką Nelly
  • „Reprint książki Władysława Rydla pt. „Historia małego człowieka”
Gmina Zbójna kultywuje i podtrzymuje do dzisiaj żywą i autentyczną tradycję kurpiowską. Wszystkie podejmowane działania mają na celu ochronę dziedzictwa kulturowego wschodniej Kurpiowszczyzny. Wyrazem dbałości o kulturę i historię lokalnej społeczności jest realizowany projekt pn. ”Reprint książki Władysława Rydla pt. „Historia małego człowieka”, w ramach działania 413, Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla małych projektów.
Projekt pn. „Reprint książki Władysława Rydla pt. „Historia małego człowieka” będzie realizowany poprzez opracowanie redakcyjne, opracowanie graficzne, przygotowanie do druku, skład, druk i oprawa książki pt. "Historia małego człowieka". Projekt realizowany będzie w partnerstwie ze Związkiem Kurpiów oraz Towarzystwem Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej oddział w Zbójnej.
Związek Kurpiów jako partner zadania podejmie próby odnalezienia i nawiązania kontaktów z rodziną p. Rydla. Natomiast Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej przygotuje część artystyczną na spotkanie podsumowujące projekt.
2014-11-08 13:17 Opublikował: Admin