Gmina Zbójna

nie, 20 maja 2018 Imieniny: Bernarda i Bazylego

Ogłoszenie o naborze

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „ Kraina Mlekiem Płynąca” ogłosiło nabory na operacje z zakresu:

 

http://www.krainamlekiemplynaca.pl/images/logotypy_efs.jpg

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „ Kraina Mlekiem Płynąca” ogłosiło nabory na operacje z zakresu:

Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020:

- typ projektu nr 6 Programy aktywności lokalnej;

- typ projektu nr 9 Wsparcie usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych oraz usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami świadczonych w społeczności lokalnej

Szczegóły dotyczące w/w naborów dostępne pod poniższymi linkami:

Nabór nr 3/2017 - Programy aktywności lokalnej: http://www.krainamlekiemplynaca.pl/konkursy/nabor-3-2017-programy-aktywnosci-lokalnej/119-nabor-3-2017-programy-aktywnosci-lokalnej

Nabór nr 4/2017 - Wsparcie usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych oraz usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami świadczonych w społeczności lokalnej:

http://www.krainamlekiemplynaca.pl/konkursy/nabor-nr-4-2017-wsparcie-uslug-opiekunczych/120-nabor-nr-4-2017-wsparcie-uslug-opiekunczych

 

2017-02-21 10:21 Opublikował: Admin