Gmina Zbójna

pon, 08 marca 2021 Imieniny: Beaty i Juliana

Ogłoszenie o wyborze Partnera

do wspólnej realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach konkursu nr RPPD.09.01.00-IZ.00-20-012/17 ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX: Rozwój lokalny, Działanie 9.1. „Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego”.

 

 

Załączniki

  1. ogłoszenie
2017-03-13 14:39 Opublikował: Admin