Gmina Zbójna

pt, 05 marca 2021 Imieniny: Fryderyka i Wacława

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok informuje o planowych wyłączeniach.

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok w ramach podstawowej działalności dokonuje przebudowy, rozbudowy i modernizacje stacji i linii, wchodzących w skład sieci elektroenergetycznej. Prawidłowa eksploatacja wpływa na zmniejszenie zagrożenia awariami i zwiększa bezpieczeństwo dostaw energii dla Mieszkańców z terenu działania Oddziału.
Ze względu na wykonywane prace remontowo - eksploatacyjne wymagane jest wyłączenie pewnych elementów sieci i w związku z tym wstrzymanie na kilka, a nawet kilkanaście godzin, dostaw energii elektrycznej dla Odbiorców na danym terenie

O planowanych przerwach pragniemy powiadomić jak najszersze grono mieszkańców terenu, których ograniczenie dotyczy.

Pod adresem http://www.pgedystrybucja.pl/dystrybucja/dla-klienta/informacje-o-wylaczeniach

na bieżąco umieszczane są komunikaty o wyłączeniach.

Aktualizacja tych informacji następuje co tydzień - w każdy wtorek. Zapraszamy też Państwa do rejestracji do newslettera z automatycznymi informacjami o wyłączeniach. Zamówienia newslettera można dokonać poprzez zakładkę http://www.pgedystrybucja.pl/dystrybucja/dla-klienta/informacje-o-wylaczeniach/newsletter-z-informacjami-o-wylaczeniach

a następnie wybrać jedną z opcji „Dla całego rejonu energetycznego" lub „Dla konkretnej lokalizacji". Po dokonaniu rejestracji, w zależności od opcji, informacje o planowych pracach na sieci będą Państwu przysyłane


 

2017-04-25 14:04 Opublikował: Admin