Gmina Zbójna

śr, 17 lipca 2019 Imieniny: Bogdana i Aleksego

Szacowanie szkód w rolnictwie. Składanie wniosków!!!

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa -Państwowy Instytut Badawczy w Puławach opracował wartości klimatycznego bilansu wodnego dla wszystkich gmin Polski. W oparciu o kategorie gleb określił w tych gminach aktualny stan zagrożenia suszą rolniczą dla następujących upraw: zbóż ozimych i jarych, kukurydzy na ziarno i kiszonkę, rzepaku i rzepiku, ziemniaka, buraka cukrowego, chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych, krzewów i drzew owocowych, truskawek oraz roślin bobowatych.

W czwartym okresie raportowania tj. od 1 kwietnia do 20 czerwca 2018 roku, stwierdzamy wystąpienie suszy rolniczej na obszarze Polski. Średnia wartości Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW) dla kraju, na podstawie których dokonywana jest ocena stanu zagrożenia suszą była ujemna, wynosiła -190,5 mm. Względem poprzedniego okresu raportowania obecna średnia wartość KBW uległa obniżeniu o 11,5 mm.


Najniższe wartości KBW w tym sześciodekadowym okresie wystąpiły w Poznaniu i na terenach przyległych do tego miasta, osiągając od -260 do –269 mm. Bardzo duży deficyt wody wynoszący od –220 do -229 mm odnotowano na terenie Nizin: Wielkopolskiej, Szczecińskiej, Podlaskiej, Pojezierza Wielkopolskiego, Wysoczyzny Żarnowieckiej, Równinie Kodeńskiej oraz na Kujawach. Duże niedobory wody wynoszące ponad 160 mm notowano na bardzo dużym obszarze kraju rozciągającym się na północ od Pasa Wyżyn Polskich. Natomiast w południowych rejonach Polski deficyt wody był mniejszy od -90 do -160 mm.

Aktualnie susza rolnicza występuje w Polsce wśród wszystkich monitorowanych upraw:

 • Zbóż jarych,

 • Zbóż ozimych,

 • Roślin bobowatych,

 • Krzewów owocowych,

 • Warzyw gruntowych,

 • Truskawek

 • Tytoniu,

 • Drzew owocowych,

 • Rzepaku i rzepiku,

 • Kukurydzy na ziarno,

 • Kukurydzy na kiszonkę,

 • Chmielu,

 • ziemniaka,

 • buraka cukrowego,

 • użytki zielone.

Teren Gminy Zbójna został zaliczony  jako obszar dotknięty szuszą.

W związku z powyższym zapraszmy wszystkich rolników do Urzędu Gminy Zbójna w celu złożenia wniosku o wyszacowanie szkód wyrządzonych przez suszę.

Powierzchnie upraw wymienione przez rolnika w załaczniku do wniosku tj. oświadczeniu o produkcji roślinnej muszą być zgodnie z wniosekiem o płatności bezpośrednie złożonym do ARiMR.

Dlatego uzupełniając wniosek o wyszacowanie szkód  wyrządzonych przez susze nalezy  przepisać wielkość areałów z wniosku o płatności bezpośrednie.

Osoby mające trudności z uzupełnieniem wniosku zapraszmy do Urzędu Gminy Zbójna do pokju 12 (w godz od 8 do 15). Zostanie udzielona pomoc w uzupełnieniu dokumentów.

!!!Należy zabrać ze sobą wydrukowany wniosek o płatności bezpośrednie do ARiMR!!!

Wniosek należy złożyć w Urzędzie Gminy Zbójna w pokoju nr 12.

 

Załączniki

 1. oświadczenie produkcja roslinna
 2. oświadczenie produkcja zwierzęca
 3. wniosek
 4. zgoda na przetwarzanie danych
2018-06-27 15:15 Opublikował: Admin