Gmina Zbójna

nie, 19 maja 2019 Imieniny: Piotra i Mikołaja
ZAPYTANIE CENOWO-OFERTOWE

ZAPYTANIE CENOWO-OFERTOWE

"Animacja kultury w społecznościach lokalnych poprzez budowę amfiteatru”

 

FORMULARZ  CENOWO - OFERTOWY

na wykonanie zamówienia o wartości netto od 10 000 zł do kwoty określonej na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2017 r., poz. 1579, z późn. zm.)

 

I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO:

  1. Stowarzyszenie „Żyj z Kulturą”

  2. 18-416 Zbójna

   ul. Łomżyńska 44

   II. Nazwa przedmiotu zamówienia:

   Budowa amfiteatru w Dobrym Lesie realizowana w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014 – 2020 pt. „Animacja kultury w społecznościach lokalnych poprzez budowę amfiteatru” według wskazań Zamawiającego.

   III. Termin wykonania zamówienia:

   od podpisania umowy do 23 listopada 2018r.

   IV. Opis przedmiotu zamówienia:

   Przedmiot zamówienia obejmuje:

   Budowa amfiteatru w Dobrym Lesie zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik Nr 1 oraz mapą poglądową stanowiąca Załącznik Nr 2.

   V. Ofertę należy:

 1. złożyć w terminie do dnia: 18.09.2018r., godz.9.30

  Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się najniższą ceną. Dopuszcza się możliwość negocjacji ceny. Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia negocjacji z wykonawcami, którzy złożyli oferty, jak też do niedokonywania wyboru oferty bez podania przyczyny.

 

Załączniki

 1. Pobierz załącznik
 2. Załącznik Nr 2
2018-09-11 17:02 Opublikował: Admin