Gmina Zbójna

wt, 13 listopada 2018 Imieniny: Stanisława i Mikołaja

ZAPYTANIE CENOWO-OFERTOWE

Przygotowanie spotkania prezentującego książkę - catering w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014 – 2020 w ramach realizacji zadania pt. „Śladami historii Kurpi”

 

FORMULARZ  CENOWO - OFERTOWY

na wykonanie zamówienia o wartości netto od 40 650 zł do kwoty określonej na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2017 r., poz. 1579, z późn. zm.)

 

I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO:

  1. Stowarzyszenie „Żyj z Kulturą”

  2. 18-416 Zbójna

   ul. Łomżyńska 44

   II. Nazwa przedmiotu zamówienia:

   Przygotowanie spotkania prezentującego książkę - catering w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014 – 2020 w ramach realizacji zadania pt. „Śladami historii Kurpi” według wskazań Zamawiającego.

   III. Termin wykonania zamówienia:

   od podpisania umowy do 30 listopada 2018r.

   IV. Opis przedmiotu zamówienia:

   Przedmiot zamówienia obejmuje:

   Przygotowanie poczęstunku w formie bufetu szwedzkiego dla 100 osób.

   V. Ofertę należy:

 1. złożyć w terminie do dnia: 18.09.2018r., godz.9.30

  Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się najniższą ceną. Dopuszcza się możliwość negocjacji ceny. Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia negocjacji z wykonawcami, którzy złożyli oferty, jak też do niedokonywania wyboru oferty bez podania przyczyny.

 

Załączniki

 1. formularz cenowo-ofertowy
2018-09-11 17:51 Opublikował: Admin