Gmina Zbójna

nie, 12 lipca 2020 Imieniny: Jana i Gwalberta

ZAPYTANIE CENOWO-OFERTOWE

Dostarczenie sztalug, ram, gadżetów promocyjnych w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014 – 2020 w ramach realizacji zadania pt. „Śladami historii Kurpi” według wskazań Zamawiającego.

 

FORMULARZ  CENOWO - OFERTOWY

na wykonanie zamówienia o wartości netto od 10 000 zł do kwoty określonej na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2017 r., poz. 1579, z późn. zm.)

 

I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO:

  1. Stowarzyszenie „Żyj z Kulturą”

  2. 18-416 Zbójna

   ul. Łomżyńska 44

   II. Nazwa przedmiotu zamówienia:

   Dostarczenie sztalug, ram, gadżetów promocyjnych w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014 – 2020 w ramach realizacji zadania pt. „Śladami historii Kurpi” według wskazań Zamawiającego.

   III. Termin wykonania zamówienia:

   od podpisania umowy do 17 grudnia 2018r.

   IV. Opis przedmiotu zamówienia:

   Przedmiot zamówienia obejmuje:

   Dostarczenie 10 szt. sztalug trójnożnych wys. 178 cm, dostarczenie 20 szt. ram do zdjęć o wym. 40 x 50 cm, dostawa gadżetów promocyjnych z logo GMINY ZBÓJNA: breloki 100 szt., długopis 100 szt., kubki z nadrukiem 70 szt., kredki z logo 100 szt., podkładka pod mysz 100 szt., ołówek z logo 100 szt., torby papierowe z logo 300 szt., notes 10 szt.

   V. Ofertę należy:

 1. złożyć w terminie do dnia: 18.09.2018r., godz.9.30

  Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się najniższą ceną. Dopuszcza się możliwość negocjacji ceny. Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia negocjacji z wykonawcami, którzy złożyli oferty, jak też do niedokonywania wyboru oferty bez podania przyczyny.

 

Załączniki

 1. Pobierz załącznik
2018-09-11 17:55 Opublikował: Admin