Gmina Zbójna

pon, 13 lipca 2020 Imieniny: Ernesta i Małgorzaty

List otwarty Wójta Gminy Zenona Białobrzeskiego

Tym otwartym listem chcę poinformować Państwa o swojej decyzji zakończenia pracy na stanowisku wójta gminy Zbójna.

 

Trzydzieści osiem lat temu „z duszą na ramieniu” rozpocząłem pracę związaną z zarządzaniem gminą Zbójna. Teraz z perspektywy minionych lat wiem, że był to okres wytężonej pracy ale często i satysfakcji z tego co nam wszystkim udało się zrealizować. Pierwszymi dużymi inwestycjami były: budowa mostu na rzece Pisie w Dobrym Lesie, melioracja obiektu „Łokieć” oraz przy współudziale z dr Romanem Parzychem i Adolfem Chłostą budowa kompleksu budynków weterynaryjnych, o które po kilku latach cały samorząd gminy stoczył batalię, aby te obiekty pozostały własnością gminy, bo przecież były zakusy wojewody łomżyńskiego przejęcia ich na Skarb Państwa.

Lata 1989 i 1990 to lata zmiany ustroju Państwa i uzyskania przez gminę samorządności. Nareszcie w pełni mogliśmy decydować o swoim losie, a programy przedakcesyjne „Phare, Sapard, Bank Światowy” a następnie wsparcie Unijne pobudziły do działania naszych mieszkańców i realizacji wielu inwestycji. Wybudowano dziesiątki kilometrów dróg, a najważniejsza z nich do droga wojewódzka nr 645. Wybudowaliśmy lub zmodernizowaliśmy szereg obiektów kubaturowych takich jak: szkoły, hala i sale sportowe, urząd gminy, świetlice wiejskie. Wybudowaliśmy szereg obiektów sportowych i miejsc spotkań mieszkańców. Ale najważniejszym okazała się jedność naszych mieszkańców i chęć działania na rzecz społeczności lokalnej. Nasza gmina zaczęła być postrzegana jako szybko rozwijający się obszar, z życzliwymi, miłymi gościnnymi ludźmi. Dzięki zaangażowaniu wielu ludzi pracujących i działających w instytucjach kultury, szkołach, organizacjach pozarządowych, ale także osób niezrzeszonych skutecznie promowaliśmy naszą gminę w kraju i zagranicą (Francja, Niemcy, Czechy, Białoruś i Litwa). Nasze zespoły, Zespół Śpiewaczy ze Zbójnej, Zespół Śpiewaczy z Kuzi i młodzież szkolna pokazują piękno kultury kurpiowskiej odnosząc sukcesy na wielu imprezach, festynach i konkursach. Pan Andrzej Lemański wywalczył krajowy tytuł „Chłopa Roku”.

Do Rady Gminy wszystkich kadencji wybierani byli ludzie rozsądni, gospodarni, nie bojący się podejmować często ryzykownych decyzji. Na co dzień wspierani byli przez pracę dobrych sołtysów. Przewodniczący Rady Gminy Państwo: Sadowski Zygmunt, Mielnicki Wiesław, Parzych Elżbieta, Gawrych Jan i Lemański Andrzej dobrze kierowali tym najważniejszym w gminie organem samorządowym.

Dobrze układała się współpraca z samorządami gmin sąsiednich z województwa mazowieckiego i podlaskiego. Przystąpiliśmy do szeregu związków i stowarzyszeń na bazie, których także realizowane były zadania gospodarcze. W ostatnich latach dobra praca naszych przedstawicieli w Lokalnej Grupie Działania „Kraina Mlekiem Płynąca” skutkuje wieloma zrealizowanymi projektami. Nasi przedstawiciele w Sejmiku Wojewódzkim i Radzie Powiatu dobrze dbali o interes gminy Zbójna i godnie nas reprezentowali.

Dobra współpraca z parafiami w Zbójnej, Kuziach i Dobrym Lesie pod przewodnictwem Proboszczów skutkowała poprawą wyglądu kościołów i ich otoczenia, za co serdeczne Bóg Zapłać.

Do Państwa oceny pozostawiam to czy na tle rozwijającej się Polski, gmina Zbójna rozwijała się szybciej czy wolniej i czy był to dobry okres w Jej rozwoju.

Na zakończenie chcę Wszystkim serdecznie podziękować, aktywnie działającym mieszkańcom ale i tym najmniejszym za ich uśmiech i nadzieję na przyszłość, a także tym najstarszym z doświadczenia i mądrości, których chętnie korzystałem. Najserdeczniej dziękuję wszystkim naszym mieszkańcom, którym dobro gminy leży na sercu i działają na rzecz jej rozwoju.

 

Zenon Białobrzeski

2018-10-18 15:06 Opublikował: Admin