Gmina Zbójna

śr, 03 czerwca 2020 Imieniny: Leszka i Kłotyldy

Gmina Zbójna, Stowarzyszenie Żyj z Kulturą, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbójnej

Zapraszają do udziału w projekcie „Wspólna aktywność lepsza przyszłość”

1. Celem projektu „Wspólna aktywność lepsza przyszłość” jest zaktywizowanie 12 osób oraz 20 osób z otoczenia, zamieszkałych w gminie Zbójna, nieaktywnych zawodowo i bezrobotnych, wykluczonych społecznie i korzystających ze świadczeń pomocy społecznej .
2. Projekt realizowany w partnerstwie ze Stowarzyszeniem w okresie od 01.03.2019 r. do 31.08.2019. r.

 

Kto może uczestniczyć:

 

-Mieszkańcy Gminy Zbójna :

 

1. 12 osób w tym 10 kobiet i 2 mężczyzn, osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łomży i nieaktywnych zawodowo, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej (GOPS Zbójna) lub kwalifikują się do wsparcia przez pomoc społeczną min. jeden z  warunków z art. 7 ustawy o pomocy społecznej.

 

2. otoczenie tych osób (dzieci/młodzież)

 

Premiowane do uczestnictwa w projekcie są osoby, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji: -os. 50+ , -kobiety, -os. z niepełnosprawnością, - korzystające z POPŻ, - dochód nie przekracza 150%

 

Oferowane wsparcie:

- wsparcie psychologiczne – wypracowanie pozytywnych postaw radzenia sobie na rynku pracy

- warsztaty aktywizacyjne rozwoju osobistego, umiejętności społecznych oraz kompetencji pedagogiczno – wychowawczych,

- praca socjalna

- szkolenia zawodowe: opiekun osób starszych i dzieci; kierowca samochodu ciężarowego kat. C,

- doradztwo zawodowe i tworzenie postaw przedsiębiorczości – kreowanie postaw przedsiębiorczości i zaradności społeczno - zawodowej

- zajęcia z animatorem dla uczestników projektu i otoczenia (dzieci i młodzież oraz zależnych osób starszych), 2 x 5 godz. w miesiącu.

- 2 wyjazdy tematyczne np. do filharmonii a drugi do spółdzielni Alexis (usługi opiekuńcze wdrożone w spółdzielni na podstawie innowacji społecznych ze Szwecji przy współpracy z OWES).

 

 

 

 

Zgłoszenia i Regulamin projektu jest dostępny w:

Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zbójnej, ul. Łomżyńska 64. Tel. 86 214 00 50

Serdecznie Zapraszamy.

 

Załączniki

  1. deklaracja
  2. formularz
2019-03-18 10:04 Opublikował: Admin