Gmina Zbójna

śr, 03 czerwca 2020 Imieniny: Leszka i Kłotyldy

Zapraszamy po odbiór protokołów suszowych.

Wszystkich rolników którzy złożyli wnioski o oszacowanie strat w uprawach zapraszamy do Urzędu Gminy Zbójna do pokoju 12 po odbiór protokołów.

 

Zgodnie z ogłoszeniem ministra rolnictwa i rozwoju wsi producenci rolni, w których gospodarstwach rolnych szkody w uprawach powstałe na powierzchni uprawy objęły co najmniej 30% danej uprawy, od 3 do 31 października br. mogą składać wnioski o udzielenie pomocy w formie dotacji.

Wnioski należy złożyć do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego. Do wniosku o udzielenie pomocy należy dołączyć m.in. kopię protokołu oszacowania szkód.
Stawka pomocy wynosi:
500 zł na 1 ha powierzchni uprawy – szkody obejmujące co najmniej 30% i mniej niż 70% danej uprawy.
Źródło:
https://www.gov.pl/web/rolnictwo/od-3-pazdziernika-wnioski-o-pomoc-suszowa

 

2019-10-03 08:47 Opublikował: Admin