Gmina Zbójna

nie, 26 stycznia 2020 Imieniny: Seweryna i Pauliny

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi

projektu Uchwały Rady Gminy Zbójna w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Zbójna w 2020 r. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Załączniki

  1. Zarzadzenie wraz z załącznikami
2019-10-07 14:33 Opublikował: Admin