Gmina Zbójna

pon, 13 lipca 2020 Imieniny: Ernesta i Małgorzaty

Protokół

z przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu
Programu Współpracy Gminy Zbójna w 2020 r. z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Załączniki

  1. Protokół
2019-10-24 14:59 Opublikował: Admin