Gmina Zbójna

cz, 20 stycznia 2022 Imieniny: Fabiana i Sebastiana

BEZPŁATNE PORADNICTWO PRAWNE I OBYWATELSKIE

Kto może korzystać z bezpłatnego poradnictwa prawnego
Ww. formy pomocy przysługują każdej osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej i potwierdzi to pisemnym oświadczeniem. Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, porady prawne i obywatelskie mogą być udzielane także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

 

Punkty poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Łomży

Do końca 2020 r. na terenie Łomży działają:

Punkty zorganizowane przez Powiat Łomżyński:

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej: W budynku Starostwa Powiatowego w Łomży ul. Szosa Zambrowska 1/27, pokój 218 (I piętro).

Punkt jest czynny od poniedziałku do piątku  od  8.30 do 12.30. Pomocy prawnej w punkcie udziela radca prawny lub adwokat.

Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i nieodpłatnej pomocy prawnej. W budynku Starostwa Powiatowego w Łomży ul. Szosa Zambrowska 1/27, pokój 215 (I piętro).

Punkty zorganizowane przez Urząd Miejski w Łomży:

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej: W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łomży, ul. Dworna 23B.

Punkt jest czynny w poniedziałki, wtorki i czwartki  od 15.00 do 19.00, w środy od 14.00 do 18.00, a w piątki od 11.00 do 15.00. Punkt jest prowadzony przez adwokatów/radców prawnych.

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej: W budynku przy ul. Nowej 2, lok. 418.

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej: W Szkole Podstawowej Nr 1, ul. Reymonta 9

Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego: W budynku przy ul. Nowej 2, lok. 418.

Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego: W Szkole Podstawowej Nr 1, ul. Reymonta 9.

 

2020-10-16 14:47 Opublikował: Admin