Gmina Zbójna

nie, 11 kwietnia 2021 Imieniny: Leona i Filipa

Projekt “Zdalna szkoła +” w Gminie Zbójna

Gmina Zbójna w ramach projektu „Zdalna Szkoła” pozyskało grant w wysokości 73 689,30 PLN na zakup sprzętu dla nauczycieli i uczniów ze szkół z terenu naszej gminy. Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem. Nowoczesne laptopy usprawnią nauczanie w systemie nauki zdalnej.

 

Dzięki przyznanemu dofinansowaniu w wysokości 73 689,30 zł, do 3 szkół podstawowych z terenu Gminy Zbójna trafiło 30  laptopów.

15 do Szkłoy Podstawowejim. Marii Konopnickiej w Zbójnej - 10 sztuk dla uczniów, 5 sztuk dla nauczycieli.

10 do Szkoły Podstawowej im Janusza Korczaka w  Kuziach -  2 sztuki dla nuczycieli, 3 dla uczniów.

5 do Szkoły Podstawowej w Dobrym Lesie - 2 dla nauczycieli, 3 dla uczniów.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn.: Zdalna Szkoła + – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

2020-12-16 15:18 Opublikował: Admin