Gmina Zbójna

cz, 02 lutego 2023 Imieniny: Marii i Mirosława

Rządowy program "Posiłek w szkole i domu"

W 2021r. kwota otrzymanej na ten cel dotacji ze środków budżetu państwa dla Gminy Zbójna wynosi 78 000 zł. Całkowity koszt programu na rok 2021 r. to 97 500 zł.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbójnej od 1 stycznia 2021 r. kontynuuje realizację  rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu", który polega na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym w szczególności:
- dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
- dzieciom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej,
- osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy
o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

Celem programu jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęciem pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych.

 

2021-09-06 20:31 Opublikował: Admin