Gmina Zbójna

cz, 04 czerwca 2020 Imieniny: Karola i Franciszka

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO DORADCY ZAWODOWEGO "Wygrajmy z bezradnością”

"Wygrajmy z bezradnością”
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 


Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury weryfikacji ofert złożonych w ramach ogłoszenia naboru na stanowisko doradcy zawodowego na potrzeby realizacji projektu „Wygrajmy z bezradnością” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, złożyły swoje oferty i otrzymały następującą liczbę punktów:

1.Dubowik Małgorzata – 96,15 pkt,

2. Zajkowska Katarzyna – 100 pkt,

3. Chmielewska Magdalena – 88,23 pkt.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Została wybrana osoba: Zajkowska Katarzyna

Po szczegółowej analizie dostarczonych przez w/w osobę dokumentów stwierdzono, iż w/w osoba posiada wiedzę i predyspozycję do podjęcia pracy na danym stanowisku oraz spełnia kryteria zgodnie z art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych.

 

2012-07-26 00:01 Opublikował: Admin