Gmina Zbójna

cz, 04 czerwca 2020 Imieniny: Karola i Franciszka

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO PSYCHOLOG

"Wygrajmy z bezradnością”
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury weryfikacji ofert złożonych w ramach ogłoszenia naboru na stanowisko psychologa na potrzeby realizacji projektu „Wygrajmy z bezradnością” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, złożyły swoje oferty i otrzymały następującą liczbę punktów:

1. Konert Ewelina – 97,50 pkt,

2. Chmielewska Magdalena – 91,76 pkt,

3. Wiktorzak Sylwia – 100 pkt.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Została wybrana osoba: Wiktorzak Sylwia

Po szczegółowej analizie dostarczonych przez w/w osobę dokumentów stwierdzono, iż w/w osoba posiada wiedzę i predyspozycję do podjęcia pracy na danym stanowisku oraz spełnia kryteria zgodnie z art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych

 

 

2012-07-26 00:02 Opublikował: Admin