Gmina Zbójna

cz, 04 czerwca 2020 Imieniny: Karola i Franciszka

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

"Wygrajmy z bezradnością”
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
na kurs obsługi kasy fiskalnej na potrzeby realizacji projektu
"Wygrajmy z bezradnością”
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury weryfikacji ofert złożonych w ramach zapytania o cenę na kurs obsługi kasy fiskalnej na potrzeby realizacji projektu „Wygrajmy z bezradnością” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, została wybrana oferta następującej firmy:
1. Marcin Lipiński KOMPUTERY – SERWIS  ul. Poznańska 28, 18-400 Łomża
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Wybrana oferta:
1.    łącznie spełnia kryterium najniższej ceny łącznej zamówienia oraz szybki termin realizacji zamówienia z możliwością dostawy do zamawiającego.INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

na kurs Prawo jazdy kat. B na potrzeby realizacji projektu
"Wygrajmy z bezradnością”
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury weryfikacji ofert złożonych w ramach zapytania o cenę na kurs Prawo jazdy kat. B na potrzeby realizacji projektu „Wygrajmy z bezradnością” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, została wybrana oferta następującej firmy:
1. Ośrodek Szkoleniowy Kierowców Aldona Dąbrowska, ul. Strzelców Kurpiowskich 6, 18-414 Nowogród
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Wybrana oferta:
łącznie spełnia kryterium najniższej ceny łącznej zamówienia oraz szybki termin realizacji zamówienia z możliwością dostawy do zamawiającego.


INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA KADRĘ DYDAKTYCZNĄ Z PRZEDMIOTU INFORMATYKA DO PROJEKTU
"Wygrajmy z bezradnością”
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury weryfikacji ofert złożonych w ramach ogłoszenia naboru na kadrę dydaktyczną z przedmiotu informatyka na potrzeby realizacji projektu „Wygrajmy z bezradnością” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, został wybrany Pan Wojciech Zwierciadłowski
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Wybrana oferta:
Po szczegółowej analizie dostarczonych przez w/w osobę dokumentów stwierdzono, iż w/w osoba posiada wiedzę i predyspozycję do podjęcia pracy na danym stanowisku oraz spełnia kryteria zgodnie z art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA KADRĘ DYDAKTYCZNĄ Z PRZEDMIOTU ZAGADNIENIA PRAWNE DO PROJEKTU

"Wygrajmy z bezradnością”
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury weryfikacji ofert złożonych w ramach ogłoszenia naboru na kadrę dydaktyczną z przedmiotu zagadnienia prawne na potrzeby realizacji projektu „Wygrajmy z bezradnością” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, został wybrany Pani Monika Duchnowska
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Wybrana oferta:
Po szczegółowej analizie dostarczonych przez w/w osobę dokumentów stwierdzono, iż w/w osoba posiada wiedzę i predyspozycję do podjęcia pracy na danym stanowisku oraz spełnia kryteria zgodnie z art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych


2012-09-20 15:23 Opublikował: Admin