BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

Autorzy

Lista wszystkich autorów serwisu

Imię i Nazwisko Funkcja
1 Anna Górak Sekretarz Gminy
2 Bajno Michał Inspektor
3 Elżbieta Parzych Skarbnik Gminy
4 Elżbieta Parzych inspektor ds obsługi Rady
5 Iwona Brulińska Inspektor
6 Konserwator strony
7 Małgorzata Niewiadomska Specjalista
8 Marta Poreda Inspektor
9 Renata Bajno Kierownik GOPS Zbójna
10 Renata Krajewska Dyrektor GOK w Zbójnej
11 Tadeusz Dziekoński Inspektor ds. ochrony ochrony środowiska
12 Tomasz Chojnowski
13 Zdzisław Parzych Inspektor