BIP Gminy Zbójna

Nowe w serwisie
2017-06-13
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE NR 39/17 WÓJTA GMINY ZBÓJNA z dnia 5 czerwca 2017 r. w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 95/16 w sprawie wykonania uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbójna na 2017 r.
Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE NR 38/17 WÓJTA GMINY ZBÓJNA z dnia 5 czerwca 2017 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Zbójna na 2017 rok

2017-06-09
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: Raport z przeprowadzonego procesu konsultacji społecznych w Gminie Zbójnah
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Brak

2017-06-07
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: Zapytanie cenowo-ofertowe dotyczące rozgraniczenia działki nr 278, 265 z działką nr 540 w miejscowości Kuzie, gmina Zbójna.
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Brak

2017-06-05
Serwis:
Brak
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE NR 37/17 WÓJTA GMINY ZBÓJNA z dnia 5 czerwca 2017 r. w sprawie: nabycia nieruchomości do zasobu Gminy Zbójna w celu realizacji zadań własnych gminy

2017-05-25
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: Program Ochrony Środowiska dla Gminy Zbójna na lata 2017 – 2020
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE NR 36/17 WÓJTA GMINY ZBÓJNA z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie: określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy Zbójna
Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE NR 35/17 WÓJTA GMINY ZBÓJNA z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 95/16 w sprawie wykonania uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbójna na 2017 r.
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XVII/28/17 RADY GMINY ZBÓJNA z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie: organizacji wspólnej obsługi finansowej, administracyjnej i organizacyjnej jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zbójna
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XVII/27/17 RADY GMINY ZBÓJNA z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie: przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Zbójna na lata 2017 – 2020 z perspektywą do 2024 r. wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Zbójna na lata 2017 – 2020 z perspektywą do 2024 r.
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XVII/26/17 RADY GMINY ZBÓJNA z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie: poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XVII/25/17 RADY GMINY ZBÓJNA z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Zbójna
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XVII/24/17 RADY GMINY ZBÓJNA z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XVII/23/17 RADY GMINY ZBÓJNA z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Zbójna na 2017 rok
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XVII/22/17 RADY GMINY ZBÓJNA z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbójna na lata 2017 - 2025

2017-05-19
Serwis:
Brak
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE NR 34/17 WÓJTA GMINY ZBÓJNA z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie: powołania i składu zespołu interdyscyplinarnego

2017-05-16
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: Stomska Alina - Główny Księgowy Gminnego Ośrodka Kultury w Zbójnej
Dodanie nowej wiadomości: Krajewska Renata Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Zbójnej
Dodanie nowej wiadomości: Bajno Renata -Kierownik Gminngo Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbójnej
Dodanie nowej wiadomości: Renata Leszczyńska - Główny Księgowy Gminneo Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbójnej
Dodanie nowej wiadomości: Sokołowska Sylwia - Zastępca Kierownika Gminngo Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbójnej
Dodanie nowej wiadomości: Poreda Marta Monika - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Zbójnej
Dodanie nowej wiadomości: Białobrzeski Zenon - Wójt Gminy
Dodanie nowej wiadomości: Górak Anna - Sekretarz Gminy Zbójna
Dodanie nowej wiadomości: Popielarczyk Izabela -Skarbnik Gminy Zbójna
Dodanie nowej wiadomości: Parzych Hanna - Zastępca Skarbnika Gminy
Dodanie nowej wiadomości: Dębowska Elżbieta - Inspektor Urzędu Gminy Zbójna
Dodanie nowej wiadomości: Popiołek Stefan - Dyrektor Szkoły Podsawowej w Dobrym Lesie
Dodanie nowej wiadomości: Bernard Zofia - Inspektor ds. obywatelskich
Dodanie nowej wiadomości: Lemańska Maria - Dyrektor Gimnazjum w Zbójnej
Dodanie nowej wiadomości: Koziej Dariusz - Dyrektor Szkoły Podstawowej im Janusza Korczaka w Kuziach
Dodanie nowej wiadomości: Krzynówek Jacek - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zbójnej im M. Konopnickiej
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Dodanie nowej wiadomości: Projekty uchwał - XVII sesja z dnia w sprawie:
Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE NR 33/17 WÓJTA GMINY ZBÓJNA z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie: dokonania darowizny nieruchomości

« · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36 · 37 · 38 · 39 · 40 · 41 · 42 · 43 · 44 · 45 · 46 · 47 · 48 · 49 · 50 · 51 · 52 · 53 · 54 · 55 · 56 · 57 · 58 · 59 · 60 · 61 · 62 · 63 · 64 · 65 · 66 · 67 · 68 · 69 · 70 · 71 · 72 · 73 · 74 · 75 · 76 · 77 · 78 · 79 · 80 · 81 · 82 · 83 · 84 · 85 · 86 · 87 · 88 · 89 · 90 · 91 · 92 · 93 · 94 · 95 · 96 · 97 · 98 · 99 · 100 · 101 · 102 · 103 · 104 · 105 · »