BIP Gminy Zbójna

Nowe w serwisie
2020-01-23
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR II-00312-61/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 20 stycznia 2020 r.
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Brak

2020-01-17
Serwis:
Brak
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE NR 2/20 WÓJTA GMINY ZBÓJNA z dnia 17 stycznia 2020 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi Projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zbójna w 2020 r.

2020-01-15
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA 2020 ROK
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Brak

2020-01-14
Serwis:
Brak
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE NR 118/19 WÓJTA GMINY ZBÓJNA z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 107/18 w sprawie wykonania uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbójna na 2019 r.

2020-01-13
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie w prawie postępowania w sprawie wydania decyzji.
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Brak

2020-01-09
Serwis:
Brak
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE NR 1/20 WÓJTA GMINY ZBÓJNA z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie: ustalenia odpłatności za ogrzewanie lokali stanowiących mienie komunalne Gminy Zbójna
Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE NR 117/19 WÓJTA GMINY ZBÓJNA z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Zbójna na 2019 rok

2020-01-07
Serwis:
Brak
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XX/44/17 RADY GMINY ZBÓJNA z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Zbójna na rok 2018
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR II/11/18 RADY GMINY ZBÓJNA z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Zbójna na rok 2019
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR IX/57/19 RADY GMINY ZBÓJNA z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Zbójna na rok 2020
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR IX/57/19 RADY GMINY ZBÓJNA z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Zbójna na rok 2020

« · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36 · 37 · 38 · 39 · 40 · 41 · 42 · 43 · 44 · 45 · 46 · 47 · 48 · 49 · 50 · 51 · 52 · 53 · 54 · 55 · 56 · 57 · 58 · 59 · 60 · 61 · 62 · 63 · 64 · 65 · 66 · 67 · 68 · 69 · 70 · 71 · 72 · 73 · 74 · 75 · 76 · 77 · 78 · 79 · 80 · 81 · 82 · 83 · 84 · 85 · 86 · 87 · 88 · 89 · 90 · 91 · 92 · 93 · 94 · 95 · 96 · 97 · 98 · 99 · 100 · 101 · 102 · 103 · 104 · 105 · 106 · 107 · 108 · 109 · 110 · 111 · 112 · 113 · 114 · 115 · 116 · 117 · 118 · 119 · 120 · 121 · 122 · 123 · 124 · 125 · 126 · 127 · 128 · 129 · 130 · 131 · 132 · 133 · 134 · 135 · 136 · 137 · 138 · 139 · 140 · 141 · 142 · 143 · 144 · 145 · 146 · »