BIP Gminy Zbójna

Nowe w serwisie
2018-05-15
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Brak

2018-05-09
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: Sokołowska Sylwia - Zastępca Kierownika Gminngo Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbójnej
Dodanie nowej wiadomości: Stomska Alina - Główny Księgowy Gminnego Ośrodka Kultury w Zbójnej
Dodanie nowej wiadomości: Krajewska Renata Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Zbójnej
Dodanie nowej wiadomości: Górak Anna - Sekretarz Gminy Zbójna
Dodanie nowej wiadomości: Popielarczyk Izabela -Skarbnik Gminy Zbójna
Dodanie nowej wiadomości: Parzych Hanna - Zastępca Skarbnika Gminy
Dodanie nowej wiadomości: Poreda Marta Monika - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Zbójnej
Dodanie nowej wiadomości: Dębowska Elżbieta - Inspektor Urzędu Gminy Zbójna
Dodanie nowej wiadomości: Bernard Zofia - Inspektor ds. obywatelskich
Dodanie nowej wiadomości: Popiołek Stefan - Dyrektor Szkoły Podsawowej w Dobrym Lesie
Dodanie nowej wiadomości: Lemańska Maria - Dyrektor Gimnazjum w Zbójnej
Dodanie nowej wiadomości: Koziej Dariusz - Dyrektor Szkoły Podstawowej im Janusza Korczaka w Kuziach
Dodanie nowej wiadomości: Krzynówek Jacek - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zbójnej im M. Konopnickiej
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Brak

2018-05-08
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: Sprawozdanie z badań wody z dnia 25 kwietnia 2018 r.
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Brak

2018-04-27
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: Andrzej Lemański - Przewodniczący Radny Gminy Zbójna
Dodanie nowej wiadomości: Tadeusz Piaścik - Radny Gminy Zbójna
Dodanie nowej wiadomości: Krzysztof Pianka - Radny Gminy Zbójna
Dodanie nowej wiadomości: Milena Parzych - Radna Gminy Zbójna
Dodanie nowej wiadomości: Anna Parzych - Radna Gminy Zbójna
Dodanie nowej wiadomości: Marcin Kosakowski - Radny Gminy Zbójna
Dodanie nowej wiadomości: Andrzej Kopeć - Radny Gminy Zbójna
Dodanie nowej wiadomości: Mieczysław Karpiński - Radny Gminy Zbójna
Dodanie nowej wiadomości: Józef Kania - Radny Gminy Zbójna
Dodanie nowej wiadomości: Grzegorz Nadolny - Radny Gminy Zbójna
Dodanie nowej wiadomości: Grzegorz Gawrych - Radny Gminy Zbójna
Dodanie nowej wiadomości: Wiesław Dymek - Radny Gminy Zbójna
Dodanie nowej wiadomości: Witold Cekała - Radny Gminy Zbójna
Dodanie nowej wiadomości: Witold Cekała - Radny Gminy Zbójna
Dodanie nowej wiadomości: Tomasz Banach - Radny Gminy Zbójna
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE NR 28/18 WÓJTA GMINY ZBÓJNA z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 104/17 w sprawie wykonania uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbójna na 2018 r.
Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE NR 27/18 WÓJTA GMINY ZBÓJNA z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Zbójna na 2018 rok
Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE NR 26/18 WÓJTA GMINY ZBÓJNA z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie: powołania i składu zespołu interdyscyplinarnego
Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE NR 25/18 WÓJTA GMINY ZBÓJNA z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 104/17 w sprawie wykonania uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbójna na 2018 r.
Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE NR 24/18 WÓJTA GMINY ZBÓJNA z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie: określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy Zbójna
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XXII/17/18 RADY GMINY ZBÓJNA z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zbójnej „Kurpiki ze Zbójnej”
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XXII/16/18 RADY GMINY ZBÓJNA z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Stowarzyszenia „Żyj z Kulturą”
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XXII/15/18 RADY GMINY ZBÓJNA z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie: przyjęcia projektu regulaminu dostarczenia wody na terenie Gminy Zbójna w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XXII/14/18 RADY GMINY ZBÓJNA z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie: rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Zbójna
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XXII/12/18 RADY GMINY ZBÓJNA z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Zbójna na rok 2018
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XXII/12/18 RADY GMINY ZBÓJNA z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie: zmiany WPF Gminy Zbójna na lata 2018 - 2024

2018-04-18
Serwis:
Brak
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE NR 23/18 WÓJTA GMINY ZBÓJNA z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 104/17 w sprawie wykonania uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbójna na 2018 r.
Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE NR 22/18 WÓJTA GMINY ZBÓJNA z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Zbójna na 2018 rok
Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE NR 21/18 WÓJTA GMINY ZBÓJNA z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie: ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie lokalu mieszkalnego w Kuziach
Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE NR 20/18 WÓJTA GMINY ZBÓJNA z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie: przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Zbójna

2018-04-10
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie lokalu mieszkalnego w Kuziach
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Brak

2018-04-09
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Zbójna na dzień 31.12.2017 r.
Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU XXII SESJI RADY GMINY ZBÓJNA
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Dodanie nowej wiadomości: Projekty uchwał - XXII sesja z dnia w sprawie:

« · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36 · 37 · 38 · 39 · 40 · 41 · 42 · 43 · 44 · 45 · 46 · 47 · 48 · 49 · 50 · 51 · 52 · 53 · 54 · 55 · 56 · 57 · 58 · 59 · 60 · 61 · 62 · 63 · 64 · 65 · 66 · 67 · 68 · 69 · 70 · 71 · 72 · 73 · 74 · 75 · 76 · 77 · 78 · 79 · 80 · 81 · 82 · 83 · 84 · 85 · 86 · 87 · 88 · 89 · 90 · 91 · 92 · 93 · 94 · 95 · 96 · 97 · 98 · 99 · 100 · 101 · 102 · 103 · 104 · 105 · 106 · 107 · 108 · 109 · 110 · 111 · 112 · 113 · 114 · 115 · 116 · 117 · 118 · »