BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

Nowości w serwisie

Przejdź do pozostałych zmian

piątek, 09 kwietnia 2021

Wiadomości

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 08 kwietnia 2021

Wiadomości

DECYZJA W SPRAWIE ZATWIERDZENIA TARYF DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ

Dodanie nowej wiadomości: DECYZJA W SPRAWIE ZATWIERDZENIA TARYF DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 31 marca 2021

Wiadomości

Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Zbójna na dzień 31.12.2020 r.

Dodanie nowej wiadomości: Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Zbójna na dzień 31.12.2020 r. - [Wszystkie zmiany]

Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Zbójna na dzień 30.09.2020 r.

Dodanie nowej wiadomości: Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Zbójna na dzień 30.09.2020 r. - [Wszystkie zmiany]

PETYCJA dotycząca skutków zdrowotnych poddania się szczepieniu przeciw COVID-19

Dodanie nowej wiadomości: PETYCJA dotycząca skutków zdrowotnych poddania się szczepieniu przeciw COVID-19 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 30 marca 2021

Wiadomości

Zawiadomienie - obwieszczenie Wójta Gminy Zbójna nr PP.6220.4.2021 z dnia 29.03.2021

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie - obwieszczenie Wójta Gminy Zbójna nr PP.6220.4.2021 z dnia 29.03.2021 - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 18 marca 2021 nr DOOŚ-WDŚZOO.420.5.2020.EW/MW.19

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 18 marca 2021 nr DOOŚ-WDŚZOO.420.5.2020.EW/MW.19 - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 18 marca 2021 nr DOOŚ-WDŚZOO.420.9.2020.EW/MW.17

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 18 marca 2021 nr DOOŚ-WDŚZOO.420.9.2020.EW/MW.17 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 23 marca 2021

Wiadomości

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 24 lutego 2021nr DOOŚ-WDŚZOO.420.9.2020.EW/MW.14

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 24 lutego 2021nr DOOŚ-WDŚZOO.420.9.2020.EW/MW.14 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 22 marca 2021

Wiadomości

XVII Sesja Rady Gminy Zbójna 22 marca 2021

Dodanie nowej wiadomości: XVII Sesja Rady Gminy Zbójna odbędzie się 22 marca 2021 o godzinie 12:00 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

niedziela, 21 marca 2021

Wiadomości

Aktualizacja ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni

Dodanie nowej wiadomości: Aktualizacja ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 19 marca 2021

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 18 marca 2021

Wiadomości

Interpelacja Klubu Radnych Rady Gminy Zbójna "Moderator"

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja Klubu Radnych Rady Gminy Zbójna "Moderator" - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 12 marca 2021

Wiadomości

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU XVII SESJI RADY GMINY ZBÓJNA

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU XVII SESJI RADY GMINY ZBÓJNA - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU XX WSPÓLNEGO POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ, KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI ORAZ KOMISJI BUDŻETOWEJ RADY GMINY ZBÓJNA

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU XX WSPÓLNEGO POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ, KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI ORAZ KOMISJI BUDŻETOWEJ RADY GMINY ZBÓJNA - [Wszystkie zmiany]

Rejestr Klubów Radnych Rady Gminy Zbójna

Dodanie nowej wiadomości: Rejestr Klubów Radnych Rady Gminy Zbójna - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 11 marca 2021

Wiadomości

Zawiadomienie - obwieszczenie Wójta Gminy Zbójna nr PP.6220.4.2021 z dnia 04.03.2021

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie - obwieszczenie Wójta Gminy Zbójna nr PP.6220.4.2021 z dnia 04.03.2021 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 05 marca 2021

Wiadomości

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Dodanie nowej wiadomości: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 04 marca 2021

Wiadomości

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 24 lutego 2021nr DOOŚ-WDŚZOO.420.9.2020.EW/MW.11

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 24 lutego 2021nr DOOŚ-WDŚZOO.420.9.2020.EW/MW.11 - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 24 lutego 2021nr DOOŚ-WDŚZOO.420.9.2020.EW/MW.10

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 24 lutego 2021nr DOOŚ-WDŚZOO.420.9.2020.EW/MW.10 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 03 marca 2021

Wiadomości

Protokół z konsultacji Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi na 2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół z konsultacji Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi na 2021 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 01 marca 2021

Wiadomości

XVI Sesja Rady Gminy Zbójna odbędzie się 1 marca 2021 o godzinie 11:00

Dodanie nowej wiadomości: XVI Sesja Rady Gminy Zbójna odbędzie się 1 marca 2020 o godzinie 11:00 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 23 lutego 2021

Wiadomości

Petycja dotycząca REFERENDUM LUDOWEGO

Dodanie nowej wiadomości: Petycja dotycząca REFERENDUM LUDOWEGO - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 22 lutego 2021

Wiadomości

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU XIX POSIEDZENIA KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI RADY GMINY ZBÓJNA

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU XIX POSIEDZENIA KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI RADY GMINY ZBÓJNA - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU XVI SESJI RADY GMINY ZBÓJNA

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU XVI SESJI RADY GMINY ZBÓJNA - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU XVIII POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETOWEJ RADY GMINY ZBÓJNA

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU XVIII POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETOWEJ RADY GMINY ZBÓJNA - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 19 lutego 2021

Wiadomości

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - [Wszystkie zmiany]

Sprawozdanie z badań wody z dnia 10 lutego 2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: Sprawozdanie z badań wody z dnia 10 lutego 2021 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 16 lutego 2021

Wiadomości

Zmiana terminu odbioru odpadów selektywnych (segregowanych).

Dodanie nowej wiadomości: Zmiana terminu odbioru odpadów selektywnych (segregowanych). - [Wszystkie zmiany]

Petycja dotycząca pakietu profilaktycznego

Dodanie nowej wiadomości: Petycja dotycząca pakietu profilaktycznego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 15 lutego 2021

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 09 lutego 2021

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 03 lutego 2021

Wiadomości

WYJAŚNIENIA NR I DO SIWZ

Dodanie nowej wiadomości: WYJAŚNIENIA NR I DO SIWZ - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 01 lutego 2021

Wiadomości

Informacja o wynikach naboru

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wynikach naboru - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 28 stycznia 2021

Wiadomości

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji spolecznych - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR RIO.II-00312-106/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 25 stycznia 2021 r. r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR RIO.II-00312-106/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 25 stycznia 2021 r. r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 27 stycznia 2021

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 26 stycznia 2021

Wiadomości

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

Dodanie nowej wiadomości: LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie Przewodniczącego Komisji Konkursowej

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie Przewodniczącego Komisji Konkursowej - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 25 stycznia 2021

Wiadomości

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2021

Dodanie nowej wiadomości: PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2021 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 22 stycznia 2021

Wiadomości

TRYB ROZPATRYWANIA PETYCJI

Dodanie nowej wiadomości: PETYCJE - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Starosty Łomzyńskiego nr ROŚB.6740.2.13.2020 z dnia 21 stycznia 2021

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Starosty Łomzyńskiego nr ROŚB.6740.2.13.2020 z dnia 21 stycznia 2021 - [Wszystkie zmiany]

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Dodanie nowej wiadomości: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 19 stycznia 2021

Wiadomości

Petycja pn. "Alarm! STOP zabójczemu GMO- STOP niebezpiecznej SZCZEPIONECE!"

Dodanie nowej wiadomości: Petycja pn. "Alarm! STOP zabójczemu GMO- STOP niebezpiecznej SZCZEPIONECE!" - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian