BIP Gminy Zbójna

Nowe w serwisie
2019-03-19
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O I WSÓLNYM POSIEDZENIU KOMISJI REWIZYJNEJ, KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI ORAZ KOMISJI BUDŻETOWEJ RADY GMINY ZBÓJNA
Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU IV SESJI RADY GMINY ZBÓJNA
Dodanie nowej wiadomości: Sprawozdanie z Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi za 2018 r.
Dodanie nowej wiadomości: Sprawozdanie z Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi za 2017 r.
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Dodanie nowej wiadomości: Projekty uchwał - Sesja IV z dnia w sprawie:

2019-03-15
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: Petycja pn. "Podwórko Talentów NIVEA" - edycja 2019
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Brak

2019-03-13
Serwis:
Brak
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE NR 22/19 WÓJTA GMINY ZBÓJNA z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 107/18 w sprawie wykonania uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbójna na 2019 r.
Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE NR 21/19 WÓJTA GMINY ZBÓJNA z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Zbójna na 2019 rok

2019-03-04
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: Chojnowski Tomasz oświadczenie majątkowe w związku z podjęciem pracy na stanowisku Sekretarza
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Brak

2019-03-02
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: Gminny program osłonowy w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Brak

2019-03-01
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR III/25/19 RADY GMINY ZBÓJNA z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie: ustalenia wysokości diet dla przewodniczących organu wykonawczego jednostki pomocniczej
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR III/24/19 RADY GMINY ZBÓJNA z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie: ustalenia wysokości diet dla radnych
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR III/23/19 RADY GMINY ZBÓJNA z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie: ustanowienia wieloletniego gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR III/22/19 RADY GMINY ZBÓJNA z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie: wyboru delegatów reprezentujących Gminę Zbójna w organach Stowarzyszenia p.n. Łomżyńskie Forum Samorządowe
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR III/21/19 RADY GMINY ZBÓJNA z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie: zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, pomoc rzeczową w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR III/20/19 RADY GMINY ZBÓJNA z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie: uchwalenia Statutu Gminy Zbójna
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR III/19/19 RADY GMINY ZBÓJNA z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Zbójna na 2019 r.
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR III/18/19 RADY GMINY ZBÓJNA z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie: zmiany WPF Gminy Zbójna na lata 2019-2026
Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE NR 20/19 WÓJTA GMINY ZBÓJNA z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 107/18 w sprawie wykonania uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbójna na 2019 r.
Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE NR 19/19 WÓJTA GMINY ZBÓJNA z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie: określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy Zbójna
Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE NR 18/19 WÓJTA GMINY ZBÓJNA z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 107/18 w sprawie wykonania uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbójna na 2019 r.
Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE NR 17/19 WÓJTA GMINY ZBÓJNA z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Zbójna na 2019 rok

2019-02-28
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie obwieszczenie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu o opinię
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Brak

« · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36 · 37 · 38 · 39 · 40 · 41 · 42 · 43 · 44 · 45 · 46 · 47 · 48 · 49 · 50 · 51 · 52 · 53 · 54 · 55 · 56 · 57 · 58 · 59 · 60 · 61 · 62 · 63 · 64 · 65 · 66 · 67 · 68 · 69 · 70 · 71 · 72 · 73 · 74 · 75 · 76 · 77 · 78 · 79 · 80 · 81 · 82 · 83 · 84 · 85 · 86 · 87 · 88 · 89 · 90 · 91 · 92 · 93 · 94 · 95 · 96 · 97 · 98 · 99 · 100 · 101 · 102 · 103 · 104 · 105 · 106 · 107 · 108 · 109 · 110 · 111 · 112 · 113 · 114 · 115 · 116 · 117 · 118 · 119 · 120 · 121 · 122 · 123 · 124 · 125 · 126 · 127 · 128 · 129 · 130 · 131 · 132 · »