BIP Gminy Zbójna

Nowe w serwisie
2018-07-18
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: Sprawozdanie z badań wody z dnia 11 lipca 2018 r.
Dodanie nowej wiadomości: Podmiot odbierający odpady w Gminie Zbójna
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Brak

2018-07-09
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: Sprawozdanie z badań wody z dnia 26 czerwca 2018 r.
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE NR 47/18 WÓJTA GMINY ZBÓJNA z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie: powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dobrym Lesie
Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE NR 46/18 WÓJTA GMINY ZBÓJNA z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie: powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zbójnej
Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE NR 45/18 WÓJTA GMINY ZBÓJNA z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 104/17 w sprawie wykonania uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbójna na 2018 r.
Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE NR 44/18 WÓJTA GMINY ZBÓJNA z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Zbójna na 2018 rok
Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE NR 43/18 WÓJTA GMINY ZBÓJNA z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 104/17 w sprawie wykonania uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbójna na 2018 r.
Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE NR 42/18 WÓJTA GMINY ZBÓJNA z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Zbójna na 2018 rok

2018-06-26
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: Zapytanie cenowo-ofertowe dotyczące rozgraniczenia działki nr 278, 265 z działką nr 540 w miejscowości Kuzie, obręb Kuzie,
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Brak

2018-06-22
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: Bilans jednostki samorządu terytorialnego na koniec 2017
Dodanie nowej wiadomości: Bilans jednostki samorządu terytorialnego na koniec 2016
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Brak

2018-06-21
Serwis:
Brak
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE NR 41/18 WÓJTA GMINY ZBÓJNA z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie: ogłoszenia przetargów ustnych nieograniczonych na zbycie nieruchomości będących własnością Gminy Zbójna
Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE NR 40/18 WÓJTA GMINY ZBÓJNA z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 104/17 w sprawie wykonania uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbójna na 2018 r.
Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE NR 39/18 WÓJTA GMINY ZBÓJNA z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie: określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy Zbójna
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XXIII/23/18 RADY GMINY ZBÓJNA z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie: ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Zbójna
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XXIII/22/18 RADY GMINY ZBÓJNA z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Zbójna
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XXIII/21/18 RADY GMINY ZBÓJNA z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Zbójna
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XXIII/20/18 RADY GMINY ZBÓJNA z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XXIII/19/18 RADY GMINY ZBÓJNA z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Zbójna na rok 2018
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XXIII/18/18 RADY GMINY ZBÓJNA z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie: zmiany WPF Gminy Zbójna na lata 2018 - 2024

2018-06-15
Serwis:
Brak
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE NR 38/18 WÓJTA GMINY ZBÓJNA z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dobrym Lesie
Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE NR 37/18 WÓJTA GMINY ZBÓJNA z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zbójnej
Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE NR 36/18 WÓJTA GMINY ZBÓJNA z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie: zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego z przeznaczeniem na sfinansowanie przejściowego deficytu budzetowego
Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE NR 35/18 WÓJTA GMINY ZBÓJNA z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie: przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Zbójna

2018-06-08
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU XXIII SESJI RADY GMINY ZBÓJNA
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Dodanie nowej wiadomości: Projekty uchwał - XXIII sesja z dnia w sprawie:

« · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36 · 37 · 38 · 39 · 40 · 41 · 42 · 43 · 44 · 45 · 46 · 47 · 48 · 49 · 50 · 51 · 52 · 53 · 54 · 55 · 56 · 57 · 58 · 59 · 60 · 61 · 62 · 63 · 64 · 65 · 66 · 67 · 68 · 69 · 70 · 71 · 72 · 73 · 74 · 75 · 76 · 77 · 78 · 79 · 80 · 81 · 82 · 83 · 84 · 85 · 86 · 87 · 88 · 89 · 90 · 91 · 92 · 93 · 94 · 95 · 96 · 97 · 98 · 99 · 100 · 101 · 102 · 103 · 104 · 105 · 106 · 107 · 108 · 109 · 110 · 111 · 112 · 113 · 114 · 115 · 116 · 117 · 118 · 119 · 120 · »