BIP Gminy Zbójna

Nowe w serwisie
2019-05-16
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Wójta Gminy Zbójna o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji celu publicznego
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE NR 40/19 WÓJTA GMINY ZBÓJNA z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 107/18 w sprawie wykonania uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbójna na 2019 r.

2019-05-15
Serwis:
Brak
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE NR 39/19 WÓJTA GMINY ZBÓJNA z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Zbójna na 2019 rok

2019-05-13
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: Poreda Marta Monika - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Zbójnej
Dodanie nowej wiadomości: Popiołek Stefan - Dyrektor Szkoły Podsawowej w Dobrym Lesie
Dodanie nowej wiadomości: Krzynówek Jacek - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zbójnej im M. Konopnickiej
Dodanie nowej wiadomości: Dębowska Elżbieta - Inspektor ds. podatków i opłat lokalnych w Urzędiw Gminy Zbójna
Dodanie nowej wiadomości: Bernard Zofia - Inspektor ds. obywatelskich
Dodanie nowej wiadomości: Chojnowski Tomasz Paweł - Sekretarz Gminy
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR II-00321-27/18 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 8 kwietnia 2018 r.
Dodanie nowej wiadomości: Postanowienia Komisarza Wyborczego w Łomży w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Brak

2019-05-10
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: Paweł Korwek - Radny Rady Gminy Zbójna
Dodanie nowej wiadomości: Andrzej Serafin - Radny Rady Gminy Zbójna
Dodanie nowej wiadomości: Krzysztof Pianka - Radny Rady Gminy Zbójna
Dodanie nowej wiadomości: Witold Cekała - Radny Rady Gminy Zbójna
Dodanie nowej wiadomości: Renata Szewczyk - Radna Rady Gminy Zbójna
Dodanie nowej wiadomości: Anna Parzych - Radna Rady Gminy Zbójna
Dodanie nowej wiadomości: Dariusz Pianka - Radny Rady Gminy Zbójna
Dodanie nowej wiadomości: Milena Parzych - Radna Rady Gminy Zbójna
Dodanie nowej wiadomości: Andrzej Grzymała - Radny Rady Gminy Zbójna
Dodanie nowej wiadomości: Andrzej Charubin - Radny Rady Gminy Zbójna
Dodanie nowej wiadomości: Mieczysław Karpiński - Radny Rady Gminy Zbójna
Dodanie nowej wiadomości: Roman Grzyb - Radny Rady Gminy Zbójna
Dodanie nowej wiadomości: Witold Cekała - Radny Rady Gminy Zbójna
Dodanie nowej wiadomości: Andrzej Kopeć - Radny Rady Gminy Zbójna
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE NR 38/19 WÓJTA GMINY ZBÓJNA z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 107/18 w sprawie wykonania uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbójna na 2019 r.
Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE NR 37/19 WÓJTA GMINY ZBÓJNA z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Zbójna na 2019 rok
Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE NR 36/19 WÓJTA GMINY ZBÓJNA z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 107/18 w sprawie wykonania uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbójna na 2019 r.

2019-05-07
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: Postanowienie nr 93/2019 Komisarza Wyborczego w Łomży z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Zbójna
Dodanie nowej wiadomości: Informacja Komisarza Wyborczego w Łomży z dnia 26 kwietnia 2019 r
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Brak

2019-04-30
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: Renata Bajno - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbójnej
Dodanie nowej wiadomości: Renata Leszczyńska - Główny Księgowy Gminneo Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbójnej
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE NR 35/19 WÓJTA GMINY ZBÓJNA z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Zbójna na 2019 rok

2019-04-29
Serwis:
Brak
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE NR 34/19 WÓJTA GMINY ZBÓJNA z dnia 19 kwietnia 2019 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania finansowego gminy za 2018 r.

« · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36 · 37 · 38 · 39 · 40 · 41 · 42 · 43 · 44 · 45 · 46 · 47 · 48 · 49 · 50 · 51 · 52 · 53 · 54 · 55 · 56 · 57 · 58 · 59 · 60 · 61 · 62 · 63 · 64 · 65 · 66 · 67 · 68 · 69 · 70 · 71 · 72 · 73 · 74 · 75 · 76 · 77 · 78 · 79 · 80 · 81 · 82 · 83 · 84 · 85 · 86 · 87 · 88 · 89 · 90 · 91 · 92 · 93 · 94 · 95 · 96 · 97 · 98 · 99 · 100 · 101 · 102 · 103 · 104 · 105 · 106 · 107 · 108 · 109 · 110 · 111 · 112 · 113 · 114 · 115 · 116 · 117 · 118 · 119 · 120 · 121 · 122 · 123 · 124 · 125 · 126 · 127 · 128 · 129 · 130 · 131 · 132 · 133 · 134 · »