BIP Gminy Zbójna

Nowe w serwisie
2019-11-14
Serwis:
Brak
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE NR 102/19 WÓJTA GMINY ZBÓJNA z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 107/18 w sprawie wykonania uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbójna na 2019 r.
Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE NR 101/19 WÓJTA GMINY ZBÓJNA z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Zbójna na 2019 rok

2019-11-12
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: Komisja Skarg Wniosków i Petycji Rady Gminy Zbójna
Dodanie nowej wiadomości: Komisja Budżetowa Rady Gminy Zbójna
Dodanie nowej wiadomości: Komisja Rewizyjna Rady Gminy Zbójna
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Brak

2019-11-06
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: Sprawozdanie z badań wody z dnia 28 października 2019 r.
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE NR 100/19 WÓJTA GMINY ZBÓJNA z dnia 29 października 2019 r. w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 107/18 w sprawie wykonania uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbójna na 2019 r.
Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE NR 99/19 WÓJTA GMINY ZBÓJNA z dnia 29 października 2019 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Zbójna na 2019 rok
Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE NR 98/19 WÓJTA GMINY ZBÓJNA z dnia 25 października 2019 r. w sprawie: Regulaminu Organizacyjnego

2019-10-31
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: Program Współpracy Gminy Zbójna w 2020 r. z organizacjami pozarządowymi
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR VIII/53/19 RADY GMINY ZBÓJNA z dnia 25 października 2019 r. w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR VIII/52/19 RADY GMINY ZBÓJNA z dnia 25 października 2019 r. w sprawie: wyrażenia opinii w przedmiocie zmiany granic Gminy Zbójna
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR VIII/51/19 RADY GMINY ZBÓJNA z dnia 25 października 2019 r. w sprawie: uchwalenia Programu Współpracy Gminy Zbójna w 2020 r. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR VIII/50/19 RADY GMINY ZBÓJNA z dnia 25 października 2019 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Zbójna na 2019 rok
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR VIII/49/19 RADY GMINY ZBÓJNA z dnia 25 października 2019 r. w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbójna na lata 2019 - 2026

2019-10-30
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: Gminny Program Opieki nad Zabytkami dla Gminy Zbójna na lata 2010- 2014
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE NR 97/19 WÓJTA GMINY ZBÓJNA z dnia 25 października 2019 r. w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 107/18 w sprawie wykonania uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbójna na 2019 r.
Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE NR 96/19 WÓJTA GMINY ZBÓJNA z dnia 25 października 2019 r. w sprawie: określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy Zbójna

2019-10-28
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Zbójna na dzień 30.09.2019 r.
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Brak

2019-10-25
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: Petycja dot. Inicjatywy - Dbajmy o Najmłodszych - Bezpieczny Uczeń na drodze
Dodanie nowej wiadomości: VIII Sesja Rady Gminy Zbójna odbędzie się 25 października 2019 o godzinie 10:00
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Brak

« · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36 · 37 · 38 · 39 · 40 · 41 · 42 · 43 · 44 · 45 · 46 · 47 · 48 · 49 · 50 · 51 · 52 · 53 · 54 · 55 · 56 · 57 · 58 · 59 · 60 · 61 · 62 · 63 · 64 · 65 · 66 · 67 · 68 · 69 · 70 · 71 · 72 · 73 · 74 · 75 · 76 · 77 · 78 · 79 · 80 · 81 · 82 · 83 · 84 · 85 · 86 · 87 · 88 · 89 · 90 · 91 · 92 · 93 · 94 · 95 · 96 · 97 · 98 · 99 · 100 · 101 · 102 · 103 · 104 · 105 · 106 · 107 · 108 · 109 · 110 · 111 · 112 · 113 · 114 · 115 · 116 · 117 · 118 · 119 · 120 · 121 · 122 · 123 · 124 · 125 · 126 · 127 · 128 · 129 · 130 · 131 · 132 · 133 · 134 · 135 · 136 · 137 · 138 · 139 · 140 · 141 · 142 · »