BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

Nowości w serwisie

Przejdź do pozostałych zmian

wtorek, 27 października 2020

Wiadomości

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 15 października 2020 nr DOOŚ-WDŚ/ZOO.420.19.2020.EW.13

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 15 października 2020 nr DOOŚ-WDŚ/ZOO.420.19.2020.EW.13 - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 15 października 2020 nr DOOŚ-WDŚ/ZOO.420.26.2020.EW.13

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 15 października 2020 nr DOOŚ-WDŚ/ZOO.420.26.2020.EW.13 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 23 października 2020

Wiadomości

Program Współpracy Gminy Zbójna w 2021 r. z organizacjami pozarządowymi

Dodanie nowej wiadomości: Program Współpracy Gminy Zbójna w 2021 r. z organizacjami pozarządowymi - [Wszystkie zmiany]

XIV Sesja Rady Gminy Zbójna odbędzie się 23 października 2020 o godzinie 11:00

Dodanie nowej wiadomości: XIV Sesja Rady Gminy Zbójna odbędzie się 23 października 2020 o godzinie 11:00 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 19 października 2020

Wiadomości

Informacja o unieważnieniu postepowania zapytania ofertowego na usunięcie odpadów z miejsc nie przeznaczonych do ich składowania.

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o unieważnieniu postepowania zapytania ofertowego na usunięcie odpadów z miejsc nie przeznaczonych do ich składowania. - [Wszystkie zmiany]

Protokół z konsultacji Programu Współpracy Gminy Zbójna w 2021 r. z organizacjami pozarządowymi

Dodanie nowej wiadomości: Protokół z konsultacji Programu Współpracy Gminy Zbójna w 2021 r. z organizacjami pozarządowymi - [Wszystkie zmiany]

Protokół z konsultacji zmiany Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zbójna w 2020 r.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół z konsultacji zmiany Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zbójna w 2020 r. - [Wszystkie zmiany]

Protokół

Dodanie nowej wiadomości: Protokół z konsultacji - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 16 października 2020

Wiadomości

Obwieszczenie Marszałka Województwa Podlaskiego Nr ROR-IX.7131.5.2020

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Marszałka Województwa Podlaskiego Nr ROR-IX.7131.5.2020 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 13 października 2020

Wiadomości

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU XIV SESJI RADY GMINY ZBÓJNA

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU XIV SESJI RADY GMINY ZBÓJNA - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU XVI WSPÓLNEGO POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ, KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI ORAZ KOMISJI BUDŻETOWEJ RADY GMINY ZBÓJNA

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU XVI WSPÓLNEGO POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ, KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI ORAZ KOMISJI BUDŻETOWEJ RADY GMINY ZBÓJNA - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 09 października 2020

Wiadomości

Projekt “Zdalna szkoła” w Gminie Zbójna

Dodanie nowej wiadomości: Projekt “Zdalna szkoła” w Gminie Zbójna - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 07 października 2020

Wiadomości

Zawiadomienie obwieszczenie nr PP.6220.4.2020 z dnia 05 października 2020

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie obwieszczenie nr PP.6220.4.2020 z dnia 05 października 2020 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 06 października 2020

Wiadomości

Zapytanie ofertowe nr 2 - usunięcie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania

Dodanie nowej wiadomości: Zapytanie ofertowe nr 2 - usunięcie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 02 października 2020

Wiadomości

Zawiadomienie obwieszczenie nr PP.6220.5.2020 z dnia 02 października 2020

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie obwieszczenie nr PP.6220.5.2020 z dnia 02 października 2020 - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie nr PP.6733.4.2020 Wójta Gminy Zbójna z dnia 30.09.2020

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie nr PP.6733.4.2020 Wójta Gminy Zbójna z dnia 30.09.2020 - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie nr PP.6733.3.2020 Wójta Gminy Zbójna z dnia 30.09.2020

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie nr PP.6733.3.2020 Wójta Gminy Zbójna z dnia 30.09.2020 - [Wszystkie zmiany]

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Dodanie nowej wiadomości: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 01 października 2020

Wiadomości

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 24 września 2020

Wiadomości

Petycja "Przygotujmy lepszy świat"

Dodanie nowej wiadomości: Petycja "Przygotujmy lepszy świat" - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 22 września 2020

Wiadomości

XIII Sesja Rady Gminy Zbójna odbędzie się 22 września 2020 o godzinie 10:00

Dodanie nowej wiadomości: XIII Sesja Rady Gminy Zbójna odbędzie się 22 września 2020 o godzinie 10:00 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 21 września 2020

Wiadomości

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 18 września 2020

Wiadomości

Zapytanie ofertowe nr 3 na realizacje przedsięwzięcia pod nazwą: "Zbiórka, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zbójna".

Dodanie nowej wiadomości: Zapytanie ofertowe nr 3 na realizacje przedsięwzięcia pod nazwą: "Zbiórka, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zbójna". - [Wszystkie zmiany]

Zapytanie ofertowe na usunięcie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania

Dodanie nowej wiadomości: Zapytanie ofertowe na usunięcie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 15 września 2020

Wiadomości

Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 10 września 2020

Wiadomości

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU XIII SESJI RADY GMINY ZBÓJNA

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU XIII SESJI RADY GMINY ZBÓJNA - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU XV WSPÓLNEGO POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ, KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI ORAZ KOMISJI BUDŻETOWEJ RADY GMINY ZBÓJNA

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU XV WSPÓLNEGO POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ, KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI ORAZ KOMISJI BUDŻETOWEJ RADY GMINY ZBÓJNA - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie nr PP.6733.4.2020 Wójta Gminy Zbójna z dnia 4 września 2020

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie nr PP.6733.4.2020 Wójta Gminy Zbójna z dnia 4 września 2020 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 04 września 2020

Wiadomości

Sprawozdanie z badań wody z dnia 26 sierpnia 2020 r.

Dodanie nowej wiadomości: Sprawozdanie z badań wody z dnia 26 sierpnia 2020 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 03 września 2020

Wiadomości

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 02 września 2020

Wiadomości

Obwieszczenie nr PP.6733.3.2020 Wójta Gminy Zbójna

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie nr PP.6733.3.2020 Wójta Gminy Zbójna - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 26 sierpnia 2020

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 20 sierpnia 2020

Wiadomości

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 11 sierpnia 2020 nr DOOŚ-WDŚ/ZOO.420.19.2020.EW.7

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 11 sierpnia 2020 nr DOOŚ-WDŚ/ZOO.420.19.2020.EW.7 - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 11 sierpnia 2020 nr DOOŚ-WDŚ/ZOO.420.26.2020.EW.8

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 11 sierpnia 2020 nr DOOŚ-WDŚ/ZOO.420.26.2020.EW.8 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 18 sierpnia 2020

Wiadomości

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Dodanie nowej wiadomości: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 17 sierpnia 2020

Wiadomości

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dodanie nowej wiadomości: ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 13 sierpnia 2020

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 12 sierpnia 2020

Wiadomości

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 10 sierpnia 2020

Wiadomości

Zapytanie ofertowe nr 2 na realizacje przedsięwzięcia pod nazwą: "Zbiórka, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zbójna".

Dodanie nowej wiadomości: Zapytanie ofertowe nr 2 na realizacje przedsięwzięcia pod nazwą: "Zbiórka, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zbójna". - [Wszystkie zmiany]

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 07 sierpnia 2020

Wiadomości

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ I

Dodanie nowej wiadomości: WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ I - [Wszystkie zmiany]

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ II

Dodanie nowej wiadomości: WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ II - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 05 sierpnia 2020

Wiadomości

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Dodanie nowej wiadomości: DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian