BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

poniedziałek, 14 maja 2012

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Oświadzczenie majątkowe Marian Barszcz - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadzczenie majątkowe Marian Barszcz - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE MARIAN BARSZCZ - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE WITOLD CEKAŁA - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE ANNA PARZYCH - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE ANDRZEJ LEMAŃSKI - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 15 maja 2012

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Krzynówek Jacek - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zbójnej im M. Konopnickiej - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Koziej Dariusz - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kuziach - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Parzych Elżbieta - Zastępca Kierownika Urzedu Stanu Cywilnego - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Górak Anna - Sekretarz Gminy Zbójna - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Lemańska Maria - Dyrektor Gimnazjum w Zbójnej - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Parzych Hanna - Zastępca Skarbnika Gminy - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Bernard Zofia - Kierownik Urzędu Satnu Cywilnego - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Stomska Alina - Główny Księgowy Gminnego Ośrodka Kultury w Zbójnej - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Popiołek Stefan - Dyrektor Szkoły Podsawowej w Dobrym Lesie - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Parzych Elżbieta - Skarbnik Gminy - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Dębowska Elżbieta - Inspektor Urzędu Gminy Zbójna - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Krajewska Renata - p.o. Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Zbójnej - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Bajno Renata -Kierownik Gminngo Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbójnej - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Sokołowska Sylwia - Zastępca Kierownika Gminngo Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbójnej - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Barbara Łępicka Specjalista Pracy Socjalnej w GOPS Zbójna - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Renata Leszczyńska - Główny Księgowy Gminneo Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbójnej - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 18 maja 2012

Wiadomości

POSTANOWIENIE

Dodanie nowej wiadomości: POSTANOWIENIE - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 29 maja 2012

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Skasowanie wiadomości o tytule: Zarządzenie Nr 115/12 z dnia 24 kwietnia 2012 roku w sprawie: ogłoszenia przetargów ustnych nieograniczonych na zbycie nieruchomości będących własnością Gminy Zbójna. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 30 maja 2012

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Zenon Białobrzeski - Wójt Gminy Zbójna - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian