BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

środa, 01 grudnia 2021

Wiadomości

INFORMACJA O WNIESIENIU ODWOŁANIA ORAZ WEZWANIE DO PRZYSTĄPIENIA DO POSTĘPOWANIA ODWOŁAWCZEGO

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA O WNIESIENIU ODWOŁANIA ORAZ WEZWANIE DO PRZYSTĄPIENIA DO POSTĘPOWANIA ODWOŁAWCZEGO - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 02 grudnia 2021

Wiadomości

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Identyfikator postępowania 7fa1c070-ba8c-4712-80b7-e60d79368ac1

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Identyfikator postępowania 7fa1c070-ba8c-4712-80b7-e60d79368ac1 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 10 grudnia 2021

Wiadomości

UCHWAŁA NR RIO.II-00310-44/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 9 grudnia 2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: CHWAŁA NR RIO.II-00310-44/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 9 grudnia 2021 r. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR RIO.II-00311-44/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 9 grudnia 2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR RIO.II-00311-44/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 9 grudnia 2021 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 13 grudnia 2021

Wiadomości

INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA - [Wszystkie zmiany]

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska nr WSTII.420.39.2021.RŚ z dnia 10 grudnia 2021

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska nr WSTII.420.39.2021.RŚ z dnia 10 grudnia 2021 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 14 grudnia 2021

Wiadomości

ZAWIADOMIENIE O ODRZUCENIU OFERT

Dodanie nowej wiadomości: ZAWIADOMIENIE O ODRZUCENIU OFERT - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 16 grudnia 2021

Wiadomości

INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA - [Wszystkie zmiany]

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Dodanie nowej wiadomości: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU XXX POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETOWEJ RADY GMINY ZBÓJNA

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU XXX POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETOWEJ RADY GMINY ZBÓJNA - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU XXXI POSIEDZENIA KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI RADY GMINY ZBÓJNA

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU XXXI POSIEDZENIA KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI RADY GMINY ZBÓJNA - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU XXXII POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ RADY GMINY ZBÓJNA

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU XXXII POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ RADY GMINY ZBÓJNA - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU XXIV SESJI RADY GMINY ZBÓJNA

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU XXIV SESJI RADY GMINY ZBÓJNA - [Wszystkie zmiany]

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 10 grudnia 2021 nr DOOŚ-WDŚZOO.420.12.2020.EW/MW/KN.27

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 10 grudnia 2021 nr DOOŚ-WDŚZOO.420.12.2020.EW/MW/KN.27 - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 10 grudnia 2021 nr DOOŚ-WDŚZOO.420.9.2020.EW/MW/KN.43

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 10 grudnia 2021 nr DOOŚ-WDŚZOO.420.9.2020.EW/MW/KN.43 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 21 grudnia 2021

Wiadomości

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Dodanie nowej wiadomości: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 22 grudnia 2021

Wiadomości

Harmonogram odbioru odpadów na 2022

Dodanie nowej wiadomości: Harmonogram odbioru odpadów na 2022 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 28 grudnia 2021

Wiadomości

Zawiadomienie nr RLŁ.6220.1.2021 Wójta Gminy Zbójna z dnia 27.12.2021

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie nr RLŁ.6220.1.2021 Wójta Gminy Zbójna z dnia 27.12.2021 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 30 grudnia 2021

Wiadomości

XXIV Sesja Rady Gminy Zbójna odbędzie się 30 grudnia 2021 o godzinie 12:00

Dodanie nowej wiadomości: XXIV Sesja Rady Gminy Zbójna odbędzie się 30 grudnia 2021 o godzinie 12:00 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian