BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

ZARZĄDZENIE NR 75/21 WÓJTA GMINY ZBÓJNA z dnia 7 października 2021 r.

2021-10-08 07:33 - Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE NR 75/21 WÓJTA GMINY ZBÓJNA z dnia 7 października 2021 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu Uchwały Rady Gminy Zbójna w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Zbójna w 2022 r. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Przejdź do wiadomości