BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

2011-12-23 10:42 - Dodanie nowej wiadomości: X/48/2011 z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbójna na lata 2011 – 2017

2011-12-23 10:44 - Skasowanie wiadomości o tytule: X/48/2011 z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbójna na lata 2011 – 2017

Przejdź do wiadomości