BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

UCHWAŁA NR XXV138/13 z dnia 16 października 2013 r.

2014-02-11 09:58 - Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XXV138/13 z dnia 16 października 2013 r. w sprawie: określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony

Przejdź do wiadomości