BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

UCHWAŁA NR XXVIII/8/14 z dnia 25 lutego 2014 r.

2014-09-01 13:03 - Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XXVIII/8/14 z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego do udzielania pomocy w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020

Przejdź do wiadomości