BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Uchwała nr IV-00311-16/14 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 15 grudnia 2014 r.

2014-12-31 10:45 - Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr IV-00311-16/14 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie: wyrażenia opinii o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbójna na lata 2015-2024

Przejdź do wiadomości