Gmina Zbójna

cz, 20 czerwca 2019 Imieniny: Bogny i Florentyny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbójnej w związku z planowaną realizacją projektu:

foto
"Wygrajmy z bezradnością" Ogłasza nabór na stanowisko OBSŁUGA PRAWNA PROJEKTU Forma zatrudnienia: umowa zlecenie (obejmujący okres realizacji projektu tj. 19.05.2014 – 31.10.2014) – max 10 godz.
więcej

Ogłoszenie o naborze do projektu pt. „Wygrajmy z bezradnością”

foto
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbójnej przystępuje do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII – Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki społecznej. Projekt „Wygrajmy z bezradnością” adresowany jest do osób bezrobotnych oraz nieaktywnych zawodowo, jednocześnie zagrożonych wykluczeniem społecznym, w wieku aktywności zawodowej, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zbójnej.
więcej

« · «« · 1 · 2 · »