Gmina Zbójna logo Gmina Zbójna

Rolnictwo

Zdjęcie do wiadomości VI Ogólnopolski Konkurs dla Młodzieży „Moja Wizja Zero – recepta na zdrowie w gospodarstwie rolnym”

VI Ogólnopolski Konkurs dla Młodzieży „Moja Wizja Zero – recepta na zdrowie w gospodarstwie rolnym”

3 lip 2024
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku zaprasza do udziału w VI Ogólnopolskim Konkursie dla Młodzieży „Moja Wizja Zero - recepta na zdrowie w gospodarstwie rolnym”.
Zdjęcie do wiadomości KRUS wymiar składek na ubezpieczenie  w III kwartale 2024 roku

KRUS wymiar składek na ubezpieczenie w III kwartale 2024 roku

27 cze 2024
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku informuje, że zgodnie z uchwałą nr 5 Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników z dnia 6 czerwca 2024 r., miesięczna składka na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie za podlegającego przez cały miesiąc rolnika, małżonka, domownika i pomocnika rolnika w III kwartale 2024 r. wynosi 60,00 zł.
Zdjęcie do wiadomości Kolonie dla dzieci KRUS z dofinansowaniem

Kolonie dla dzieci KRUS z dofinansowaniem

12 cze 2024
Związek Młodzieży Wiejskiej przesyła ofertę wypoczynku letniego w formie wyjazdowej dla dzieci z terenu województwa podlaskiego, których co najmniej jeden z rodziców objęty jest rolniczym systemem ubezpieczenia społecznego w pełnym zakresie, tzn. jednocześnie ubezpieczeniem wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim oraz emerytalno – rentowym lub pobiera świadczenia z KRUS (emerytura, renta).
Zdjęcie do wiadomości Rolniku skorzystaj z bezpłatnej rehabilitacji leczniczej w KRUS

Rolniku skorzystaj z bezpłatnej rehabilitacji leczniczej w KRUS

29 maj 2024
KRUS prowadzi rehabilitacje leczniczą dla rolników, której głównym celem jest zapobieganie inwalidztwu lub ograniczenie go do poziomu umożliwiającego ubezpieczonemu dalsze wykonywanie pracy w gospodarstwie rolnym, a w przypadku osób, które zdolność do pracy utraciły jej przywrócenie, o ile jest to możliwe w wyniku leczenia i rehabilitacji.
Zdjęcie do wiadomości KRUS informuje

KRUS informuje

12 mar 2024
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku informuje, że zgodnie z uchwałą nr 2 Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników z dnia 29 lutego 2024 r., miesięczna składka na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie za podlegającego przez cały miesiąc rolnika, małżonka, domownika i pomocnika rolnika w II kwartale 2024 r. wynosi 60,00 zł.
Zdjęcie do wiadomości Program profilaktyki chorób odkleszczowych i eliminowania skutków ich występowania

Program profilaktyki chorób odkleszczowych i eliminowania skutków ich występowania

1 sie 2023
Województwo Podlaskie jest Liderem projektu pn. „Program profilaktyki chorób odkleszczowych i eliminowania skutków ich występowania w najbardziej zagrożonych grupach ryzyka województwa podlaskiego", który jest finansowany w ramach RPO WP na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II Przedsiębiorczość i Aktywność Zawodowa, Działanie 2.5 Aktywne i zdrowe starzenie się.
Zdjęcie do wiadomości Ptasia grypa  atakuje

Ptasia grypa atakuje

26 maj 2023
Powiatowy Lekarz Weterynarii informuje o wyznaczeniu strefy objętej zakażeniem w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków.
Zdjęcie do wiadomości Sytuacje mające niekorzystny wpływ na środowisko

Sytuacje mające niekorzystny wpływ na środowisko

16 lip 2021
Jeśli widzisz coś niepokojącego, mogącego mieć niekorzystny wpływ na środowisko, zgłoś interwencję. Wystarczy uzupełnić wniosek na stronie Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. https://www.gios.gov.pl/pl/zglos-interwencje-formularz
Zdjęcie do wiadomości Szkody w inwentarzu gospodarskim wyrządzane przez wilki.

Szkody w inwentarzu gospodarskim wyrządzane przez wilki.

23 mar 2021
Poniżej przekazujemy wytyczne Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na temat działań mających na celu przybliżenie wiedzy jak należy postępować w sytuacji pojawiania sie wilków na terenach zamieszkałych oraz w celu zwiększenia akceptacji wilka.
Zdjęcie do wiadomości Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie

Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie

23 mar 2021
Okręgowa Stacja Chemiczno- Rolnicza w Białymstoku zaprasza do składania wniosków na wapnowanie powierzchni rolnych.