BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

Nowości w serwisie

Przejdź do pozostałych zmian

czwartek, 22 lipca 2021

Wiadomości

ZAWIADOMIENIE

Dodanie nowej wiadomości: ZAWIADOMIENIE - [Wszystkie zmiany]

ZAWIADOMIENIE

Dodanie nowej wiadomości: ZAWIADOMIENIE - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 21 lipca 2021

Wiadomości

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Dodanie nowej wiadomości: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 19 lipca 2021

Wiadomości

Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 16 lipca 2021

Wiadomości

Obwieszczenie Starosty Łomzyńskiego nr ROŚB.6740.2.13.2020 z dnia 14 lipca 2021

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Starosty Łomzyńskiego nr ROŚB.6740.2.13.2020 z dnia 14 lipca 2021 - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Identyfikator postępowania 78e72f0b-4155-438f-9274-375675783c3f

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Identyfikator postępowania 78e72f0b-4155-438f-9274-375675783c3f - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 14 lipca 2021

Wiadomości

Wniosek o o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Dodanie nowej wiadomości: Wniosek o o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 13 lipca 2021

Wiadomości

Zapytanie Klubu Radnych Rady Gminy Zbójna "Moderator" z dnia 9 lipca 2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zapytanie Klubu Radnych Rady Gminy Zbójna "Moderator" z dnia 9 lipca 2021 r. - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja Klubu Radnych Rady Gminy Zbójna "Moderator" z dnia 9 lipca 2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja Klubu Radnych Rady Gminy Zbójna "Moderator" z dnia 9 lipca 2021 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 09 lipca 2021

Wiadomości

XX Sesja Rady Gminy Zbójna odbędzie się 9 lipca 2021 o godzinie 13:30

Dodanie nowej wiadomości: XX Sesja Rady Gminy Zbójna odbędzie się 9 lipca 2021 o godzinie 13:30 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 05 lipca 2021

Wiadomości

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska WSTII.420.18.2021.RŚ

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska WSTII.420.18.2021.RŚ - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 02 lipca 2021

Wiadomości

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - [Wszystkie zmiany]

INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 30 czerwca 2021

Wiadomości

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU XX SESJI RADY GMINY ZBÓJNA

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU XX SESJI RADY GMINY ZBÓJNA - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU XXV WSPÓLNEGO POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ, KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI ORAZ KOMISJI BUDŻETOWEJ RADY GMINY ZBÓJNA

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU XXV WSPÓLNEGO POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ, KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI ORAZ KOMISJI BUDŻETOWEJ RADY GMINY ZBÓJNA - [Wszystkie zmiany]

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Dodanie nowej wiadomości: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 28 czerwca 2021

Wiadomości

Sprawozdanie z badań wody z dnia 15 czerwca 2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: Sprawozdanie z badań wody z dnia 15 czerwca 2021 r. - [Wszystkie zmiany]

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ_I

Dodanie nowej wiadomości: WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ_I - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 25 czerwca 2021

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 24 czerwca 2021

Wiadomości

Obwieszczenie nr ROŚB.6740.2.13.2020 z dnia 16.06.21 Starosty Łomżyńskiego

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie nr ROŚB.6740.2.13.2020 z dnia 16.06.21 Starosty Łomżyńskiego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 23 czerwca 2021

Wiadomości

XIX Sesja Rady Gminy Zbójna odbędzie się 23 czerwca 2021 o godzinie 10:00

Dodanie nowej wiadomości: XIX Sesja Rady Gminy Zbójna odbędzie się 23 czerwca 2021 o godzinie 10:00 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 21 czerwca 2021

Wiadomości

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - [Wszystkie zmiany]

Wielkoobszarowa Inwentaryzacja Stanu Lasu

Dodanie nowej wiadomości: Wielkoobszarowa Inwentaryzacja Stanu Lasu - [Wszystkie zmiany]

NOWY TERMIN OTWARCIA OFERT

Dodanie nowej wiadomości: NOWY TERMIN OTWARCIA OFERT - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 18 czerwca 2021

Wiadomości

ZMIANA TERMINU OTWARCIA OFERT

Dodanie nowej wiadomości: ZMIANA TERMINU OTWARCIA OFERT - [Wszystkie zmiany]

INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 16 czerwca 2021

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 15 czerwca 2021

Wiadomości

Leszczyńska Renata - w związku z zatrudnieniem na stanowisku Zastępcy Skarbnika Gminy

Dodanie nowej wiadomości: Leszczyńska Renata - w związku z zatrudnieniem na stanowisku Zastępcy Skarbnika Gminy - [Wszystkie zmiany]

Parzych Hanna - Zastępca Skarbnika Gminy oświadczenie majątkowe złożone w związku z zakończeniem pracy

Dodanie nowej wiadomości: Parzych Hanna - Zastępca Skarbnika Gminy oświadczenie majątkowe złożone w związku z zakończeniem pracy - [Wszystkie zmiany]

Elżbieta Parzych - Wójt Gminy oświadczenie majątkowe za 2020

Dodanie nowej wiadomości: Elżbieta Parzych - Wójt Gminy oświadczenie majątkowe za 2020 - [Wszystkie zmiany]

Parzych Hanna - Zastępca Skarbnika Gminy oświadczenie majątkowe za 2020

Dodanie nowej wiadomości: Parzych Hanna - Zastępca Skarbnika Gminy oświadczenie majątkowe za 2020 - [Wszystkie zmiany]

Dębowska Elżbieta - Inspektor ds. podatków i opłat lokalnych w Urzędzie Gminy Zbójna oświadczenie majątkowe za 2020

Dodanie nowej wiadomości: Dębowska Elżbieta - Inspektor ds. podatków i opłat lokalnych w Urzędzie Gminy Zbójna oświadczenie majątkowe za 2020 - [Wszystkie zmiany]

Poreda Marta Monika - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Zbójnej oświadczenie majątkowe za 2020

Dodanie nowej wiadomości: Poreda Marta Monika - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Zbójnej oświadczenie majątkowe za 2020 - [Wszystkie zmiany]

Krzynówek Jacek - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zbójnej im M. Konopnickiej oświadczenie majątkowe za 2020

Dodanie nowej wiadomości: Krzynówek Jacek - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zbójnej im M. Konopnickiej oświadczenie majątkowe za 2020 - [Wszystkie zmiany]

Koziej Dariusz - Dyrektor Szkoły Podstawowej im Janusza Korczaka w Kuziach oświadczenie majątkowe za 2020

Dodanie nowej wiadomości: Koziej Dariusz - Dyrektor Szkoły Podstawowej im Janusza Korczaka w Kuziach oświadczenie majątkowe za 2020 - [Wszystkie zmiany]

Popiołek Stefan - Dyrektor Szkoły Podsawowej w Dobrym Lesie oświadczenie majątkowe za 2020

Dodanie nowej wiadomości: Popiołek Stefan - Dyrektor Szkoły Podsawowej w Dobrym Lesie oświadczenie majątkowe za 2020 - [Wszystkie zmiany]

Renata Bajno - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbójnej oświadczenie majątkowe za 2020

Dodanie nowej wiadomości: Renata Bajno - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbójnej oświadczenie majątkowe za 2020 - [Wszystkie zmiany]

Sokołowska Sylwia - Zastępca Kierownika Gminngo Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbójnej oświadczenie majątkowe za 2020

Dodanie nowej wiadomości: Sokołowska Sylwia - Zastępca Kierownika Gminngo Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbójnej oświadczenie majątkowe za 2020 - [Wszystkie zmiany]

Krajewska Renata Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Zbójnej oświadczenie majątkowe za 2020

Dodanie nowej wiadomości: Krajewska Renata Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Zbójnej oświadczenie majątkowe za 2020 - [Wszystkie zmiany]

Popielarczyk Izabela -Skarbnik Gminy Zbójna oświadczenie majątkowe za 2020

Dodanie nowej wiadomości: Popielarczyk Izabela -Skarbnik Gminy Zbójna oświadczenie majątkowe za 2020 - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Identyfikator postępowania 17b8a3f6-23ff-494c-8ed3-050726dbef6e

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Identyfikator postępowania 17b8a3f6-23ff-494c-8ed3-050726dbef6e - [Wszystkie zmiany]

Chojnowski Tomasz Paweł - Sekretarz Gminy oświadczenie majątkowe za 2020

Dodanie nowej wiadomości: oświadczenie majątkowe Tomasz Chojnowski - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 10 czerwca 2021

Wiadomości

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU XIX SESJI RADY GMINY ZBÓJNA

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU XIX SESJI RADY GMINY ZBÓJNA - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 09 czerwca 2021

Wiadomości

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ_III

Dodanie nowej wiadomości: WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ_III - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 07 czerwca 2021

Wiadomości

WYJAŚNIENIA DO SWZ

Dodanie nowej wiadomości: WYJAŚNIENIA DO SWZ - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 02 czerwca 2021

Wiadomości

W dniu 04 czerwca 2021 r. Urząd Gminy Zbójna nieczynny!

Dodanie nowej wiadomości: Urząd Gminy Zbójna nieczynny w dniu 04 czerwca 2021 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 31 maja 2021

Wiadomości

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 28 maja 2021

Wiadomości

Zawiadomienie - obwieszczenie Wójta Gminy Zbójna nr PP.6220.1.2021 z dnia 28.05.2021

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie - obwieszczenie Wójta Gminy Zbójna nr PP.6220.1.2021 z dnia 28.05.2021 - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU XXIV POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ RADY GMINY ZBÓJNA

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU XXIV POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ RADY GMINY ZBÓJNA - [Wszystkie zmiany]

PROSZĘ WYBRAĆ DOSTĘPNĄ KATEGORIĘ Z MENU PO PRAWEJ STRONIE

Dodanie nowej wiadomości: PROSZĘ WYBRAĆ DOSTĘPNĄ KATEGORIĘ Z MENU PO PRAWEJ STRONIE - [Wszystkie zmiany]

PROSZĘ WYBRAĆ DOSTĘPNĄ KATEGORIĘ Z MENU PO PRAWEJ STRONIE

Dodanie nowej wiadomości: PROSZĘ WYBRAĆ DOSTĘPNĄ KATEGORIĘ Z MENU PO PRAWEJ STRONIE - [Wszystkie zmiany]

PROSZĘ WYBRAĆ DOSTĘPNĄ KATEGORIĘ Z MENU PO PRAWEJ STRONIE

Dodanie nowej wiadomości: PROSZĘ WYBRAĆ DOSTĘPNĄ KATEGORIĘ Z MENU PO PRAWEJ STRONIE - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 27 maja 2021

Wiadomości

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 19 maja 2021 nr DOOŚ-WDŚZOO.420.48.2020.MW.4

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 19 maja 2021 nr DOOŚ-WDŚZOO.420.48.2020.MW.4 - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 19 maja 2021 nr DOOŚ-WDŚZOO.420.49.2020.MW.4

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 19 maja 2021 nr DOOŚ-WDŚZOO.420.49.2020.MW.4 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 26 maja 2021

Wiadomości

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU XXIII POSIEDZENIA KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI RADY GMINY ZBÓJNA

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU XXIII POSIEDZENIA KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI RADY GMINY ZBÓJNA - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Identyfikator postępowania 37bc59c9-d435-4675-b1ea-f500f34acafd

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Identyfikator postępowania 37bc59c9-d435-4675-b1ea-f500f34acafd - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 19 maja 2021

Wiadomości

Andrzej Lemański - Przewodniczący Rady Gminy Zbójna

Dodanie nowej wiadomości: Andrzej Lemański - Przewodniczący Rady Gminy Zbójna - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 13 maja 2021

Wiadomości

oświadczenie majątkowe T chojnowski

Dodanie nowej wiadomości: oświadczenie majątkowe T chojnowski - [Wszystkie zmiany]

Program wychowawczo-profilaktyczny

Dodanie nowej wiadomości: Program wychowawczo-profilaktyczny - [Wszystkie zmiany]

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

Dodanie nowej wiadomości: Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian