BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

Nowości w serwisie

Przejdź do pozostałych zmian

piątek, 22 października 2021

Wiadomości

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU XXII NADZWYCZAJNEJ SESJI RADY GMINY ZBÓJNA

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU XXII NADZWYCZAJNEJ SESJI RADY GMINY ZBÓJNA - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU XXVIII POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETOWEJ RADY GMINY ZBÓJNA

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU XXVIII POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETOWEJ RADY GMINY ZBÓJNA - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 21 października 2021

Wiadomości

Sprawozdanie z badań wody z dnia 11 października 2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: Sprawozdanie z badań wody z dnia 11 października 2021 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 15 października 2021

Wiadomości

Ogłoszenie przewodniczącego Komisji Konkursowej

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie przewodniczącego Komisji Konkursowej - [Wszystkie zmiany]

Lista kandydatów spełniajacych wymagania formalne

Dodanie nowej wiadomości: Lista kandydatów spełniajacych wymagania formalne - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenia naboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Zbójna

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenia naboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Zbójna - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 12 października 2021

Wiadomości

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - [Wszystkie zmiany]

NOWY TERMIN OTWARCIA OFERT

Dodanie nowej wiadomości: NOWY TERMIN OTWARCIA OFERT - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 11 października 2021

Wiadomości

Zawiadomienie nr RLŁ.6220.1.2021 Wójta Gminy Zbójna z dnia 08.10.2021

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie nr RLŁ.6220.1.2021 Wójta Gminy Zbójna z dnia 08.10.2021 - [Wszystkie zmiany]

ZMIANA TERMINU OTWARCIA OFERT

Dodanie nowej wiadomości: ZMIANA TERMINU OTWARCIA OFERT - [Wszystkie zmiany]

INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 08 października 2021

Wiadomości

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 04 października 2021

Wiadomości

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 24 września 2021 nr DOOŚ-WDŚZOO.420.35.2020.BL.7

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 24 września 2021 nr DOOŚ-WDŚZOO.420.35.2020.BL.7 - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 24 września 2021 nr DOOŚ-WDŚZOO.420.35.2020.BL.8

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 24 września 2021 nr DOOŚ-WDŚZOO.420.35.2020.BL.8 - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 24 września 2021 nr DOOŚ-WDŚZOO.420.34.2020.BL.8

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 24 września 2021 nr DOOŚ-WDŚZOO.420.34.2020.BL.8 - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 24 września 2021 nr DOOŚ-WDŚZOO.420.34.2020.BL.7

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 24 września 2021 nr DOOŚ-WDŚZOO.420.34.2020.BL.7 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 01 października 2021

Wiadomości

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Zbójna na lata 2021-2030

Dodanie nowej wiadomości: Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Zbójna na lata 2021-2030 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 30 września 2021

Wiadomości

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 22 września 2021 nr DOOŚ-WDŚZOO.420.9.2020.EW/MW/KN.36

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 22 września 2021 nr DOOŚ-WDŚZOO.420.9.2020.EW/MW/KN.36 - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 22 września 2021 nr DOOŚ-WDŚZOO.420.9.2020.EW/MW/KN.35

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 22 września 2021 nr DOOŚ-WDŚZOO.420.9.2020.EW/MW/KN.35 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 27 września 2021

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 24 września 2021

Wiadomości

Zawiadomienie nr RLŁ.6220.1.2021 Wójta Gminy Zbójna z dnia 23.09.2021

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie nr RLŁ.6220.1.2021 Wójta Gminy Zbójna z dnia 23.09.2021 - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Identyfikator postępowania 639c656b-aab3-4af8-a03f-ac7199c2b4f0

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Identyfikator postępowania 639c656b-aab3-4af8-a03f-ac7199c2b4f0 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 22 września 2021

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 16 września 2021

Wiadomości

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 14 września 2021

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 31 sierpnia 2021

Wiadomości

Sprawozdanie z badań wody z dnia 25 sierpnia 2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: Sprawozdanie z badań wody z dnia 25 sierpnia 2021 r. - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU XXVII POSIEDZENIA KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI RADY GMINY ZBÓJNA

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU XXVII POSIEDZENIA KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI RADY GMINY ZBÓJNA - [Wszystkie zmiany]

XXI Sesja Rady Gminy Zbójna odbędzie się 31 sierpnia 2021 o godzinie 10:30

Dodanie nowej wiadomości: XXI Sesja Rady Gminy Zbójna odbędzie się 31 sierpnia 2021 o godzinie 10:30 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 24 sierpnia 2021

Wiadomości

Zbiórka, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zbójna -2021

Dodanie nowej wiadomości: Zbiórka, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zbójna -2021 - [Wszystkie zmiany]

Zasady funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów przy Urzędzie Gminy Zbójna

Dodanie nowej wiadomości: Zasady funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów przy Urzędzie Gminy Zbójna - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 23 sierpnia 2021

Wiadomości

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska nr WSTII.420.25.2021.RŚ z dnia 23 sierpnia 2021

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska nr WSTII.420.25.2021.RŚ z dnia 23 sierpnia 2021 - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU XXI SESJI RADY GMINY ZBÓJNA

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU XXI SESJI RADY GMINY ZBÓJNA - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU XXVI POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETOWEJ RADY GMINY ZBÓJNA

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU XXVI POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETOWEJ RADY GMINY ZBÓJNA - [Wszystkie zmiany]

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - [Wszystkie zmiany]

INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 20 sierpnia 2021

Wiadomości

UCHWAŁA NR RIO.II-00320-20/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 13 sierpnia 2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR RIO.II-00320-20/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 13 sierpnia 2021 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 17 sierpnia 2021

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 12 sierpnia 2021

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 09 sierpnia 2021

Wiadomości

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Dodanie nowej wiadomości: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 06 sierpnia 2021

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 04 sierpnia 2021

Wiadomości

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Identyfikator postępowania 95e8eee7-1c67-4ac9-9842-a3d496d1fc2b

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Identyfikator postępowania 95e8eee7-1c67-4ac9-9842-a3d496d1fc2b - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 28 lipca 2021

Wiadomości

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - [Wszystkie zmiany]

INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 27 lipca 2021

Wiadomości

Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Zbójna na dzień 30.06.2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Zbójna na dzień 30.06.2021 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 22 lipca 2021

Wiadomości

ZAWIADOMIENIE

Dodanie nowej wiadomości: ZAWIADOMIENIE - [Wszystkie zmiany]

ZAWIADOMIENIE

Dodanie nowej wiadomości: ZAWIADOMIENIE - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 21 lipca 2021

Wiadomości

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Dodanie nowej wiadomości: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 19 lipca 2021

Wiadomości

Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian