BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

Nowości w serwisie

Przejdź do pozostałych zmian

środa, 05 maja 2021

Wiadomości

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU XVIII SESJI RADY GMINY ZBÓJNA

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU XVIII SESJI RADY GMINY ZBÓJNA - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU XXI POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETOWEJ RADY GMINY ZBÓJNA

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU XXI POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETOWEJ RADY GMINY ZBÓJNA - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 28 kwietnia 2021

Wiadomości

Decyzja Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 14 kwietnia 2021 nr DOOŚWDŚ/ZOO.420.12.2020.EW/MW.10

Dodanie nowej wiadomości: Decyzja Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 14 kwietnia 2021 nr DOOŚWDŚ/ZOO.420.12.2020.EW/MW.10 - [Wszystkie zmiany]

Decyzja Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 19 kwietnia 2021 nr DOOŚ-WDŚZOO.420.12.2020.EW/MW.11

Dodanie nowej wiadomości: Decyzja Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 19 kwietnia 2021 nr DOOŚ-WDŚZOO.420.12.2020.EW/MW.11 - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 14 kwietnia 2021 nr DOOŚ-WDŚZOO.420.12.2020.EW/MW.13

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 14 kwietnia 2021 nr DOOŚ-WDŚZOO.420.12.2020.EW/MW.13 - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 19 kwietnia 2021 nr DOOŚ-WDŚZOO.420.12.2020.EW/MW.12

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 19 kwietnia 2021 nr DOOŚ-WDŚZOO.420.12.2020.EW/MW.12 - [Wszystkie zmiany]

Wytyczne dotyczace praktytcznego wdrażania zasad spełniania wymagań bioasekuracji

Dodanie nowej wiadomości: Wytyczne dotyczace praktytcznego wdrażania zasad spełniania wymagań bioasekuracji - [Wszystkie zmiany]

Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Zbójna na dzień 31.03.2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Zbójna na dzień 31.03.2021 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 26 kwietnia 2021

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 23 kwietnia 2021

Wiadomości

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA O WYNIKACH NABORU - [Wszystkie zmiany]

Znakowanie koszy - kontrola segregacji odpadów

Dodanie nowej wiadomości: Znakowanie koszy - kontrola segregacji odpadów - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 21 kwietnia 2021

Wiadomości

UCHWAŁA NR RIO.II-00321-89/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 20 kwietnia 2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR RIO.II-00321-89/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 20 kwietnia 2021 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 20 kwietnia 2021

Wiadomości

Ogłoszenie Przewodniczącego Komisji Konkursowej

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie Przewodniczącego Komisji Konkursowej - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 16 kwietnia 2021

Wiadomości

Obwieszczenie nRegionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska nr WOOŚ-II.4231.1.2015.DK z dnia 14 kwietnia 2021

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie nRegionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska nr WOOŚ-II.4231.1.2015.DK z dnia 14 kwietnia 2021 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 15 kwietnia 2021

Wiadomości

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami Komunalnymi na terenie Gminy Zbójna Za 2019 Rok

Dodanie nowej wiadomości: Analiza Stanu Gospodarki Odpadami Komunalnymi na terenie Gminy Zbójna Za 2019 Rok - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 09 kwietnia 2021

Wiadomości

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 08 kwietnia 2021

Wiadomości

DECYZJA W SPRAWIE ZATWIERDZENIA TARYF DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ

Dodanie nowej wiadomości: DECYZJA W SPRAWIE ZATWIERDZENIA TARYF DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 31 marca 2021

Wiadomości

Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Zbójna na dzień 31.12.2020 r.

Dodanie nowej wiadomości: Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Zbójna na dzień 31.12.2020 r. - [Wszystkie zmiany]

Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Zbójna na dzień 30.09.2020 r.

Dodanie nowej wiadomości: Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Zbójna na dzień 30.09.2020 r. - [Wszystkie zmiany]

PETYCJA dotycząca skutków zdrowotnych poddania się szczepieniu przeciw COVID-19

Dodanie nowej wiadomości: PETYCJA dotycząca skutków zdrowotnych poddania się szczepieniu przeciw COVID-19 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 30 marca 2021

Wiadomości

Zawiadomienie - obwieszczenie Wójta Gminy Zbójna nr PP.6220.4.2021 z dnia 29.03.2021

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie - obwieszczenie Wójta Gminy Zbójna nr PP.6220.4.2021 z dnia 29.03.2021 - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 18 marca 2021 nr DOOŚ-WDŚZOO.420.5.2020.EW/MW.19

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 18 marca 2021 nr DOOŚ-WDŚZOO.420.5.2020.EW/MW.19 - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 18 marca 2021 nr DOOŚ-WDŚZOO.420.9.2020.EW/MW.17

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 18 marca 2021 nr DOOŚ-WDŚZOO.420.9.2020.EW/MW.17 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 23 marca 2021

Wiadomości

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 24 lutego 2021nr DOOŚ-WDŚZOO.420.9.2020.EW/MW.14

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 24 lutego 2021nr DOOŚ-WDŚZOO.420.9.2020.EW/MW.14 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 22 marca 2021

Wiadomości

XVII Sesja Rady Gminy Zbójna 22 marca 2021

Dodanie nowej wiadomości: XVII Sesja Rady Gminy Zbójna odbędzie się 22 marca 2021 o godzinie 12:00 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

niedziela, 21 marca 2021

Wiadomości

Aktualizacja ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni

Dodanie nowej wiadomości: Aktualizacja ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 19 marca 2021

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 18 marca 2021

Wiadomości

Interpelacja Klubu Radnych Rady Gminy Zbójna "Moderator"

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja Klubu Radnych Rady Gminy Zbójna "Moderator" - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 12 marca 2021

Wiadomości

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU XVII SESJI RADY GMINY ZBÓJNA

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU XVII SESJI RADY GMINY ZBÓJNA - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU XX WSPÓLNEGO POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ, KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI ORAZ KOMISJI BUDŻETOWEJ RADY GMINY ZBÓJNA

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU XX WSPÓLNEGO POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ, KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI ORAZ KOMISJI BUDŻETOWEJ RADY GMINY ZBÓJNA - [Wszystkie zmiany]

Rejestr Klubów Radnych Rady Gminy Zbójna

Dodanie nowej wiadomości: Rejestr Klubów Radnych Rady Gminy Zbójna - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 11 marca 2021

Wiadomości

Zawiadomienie - obwieszczenie Wójta Gminy Zbójna nr PP.6220.4.2021 z dnia 04.03.2021

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie - obwieszczenie Wójta Gminy Zbójna nr PP.6220.4.2021 z dnia 04.03.2021 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 05 marca 2021

Wiadomości

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Dodanie nowej wiadomości: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 04 marca 2021

Wiadomości

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 24 lutego 2021nr DOOŚ-WDŚZOO.420.9.2020.EW/MW.11

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 24 lutego 2021nr DOOŚ-WDŚZOO.420.9.2020.EW/MW.11 - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 24 lutego 2021nr DOOŚ-WDŚZOO.420.9.2020.EW/MW.10

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 24 lutego 2021nr DOOŚ-WDŚZOO.420.9.2020.EW/MW.10 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 03 marca 2021

Wiadomości

Protokół z konsultacji Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi na 2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół z konsultacji Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi na 2021 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 01 marca 2021

Wiadomości

XVI Sesja Rady Gminy Zbójna odbędzie się 1 marca 2021 o godzinie 11:00

Dodanie nowej wiadomości: XVI Sesja Rady Gminy Zbójna odbędzie się 1 marca 2020 o godzinie 11:00 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 23 lutego 2021

Wiadomości

Petycja dotycząca REFERENDUM LUDOWEGO

Dodanie nowej wiadomości: Petycja dotycząca REFERENDUM LUDOWEGO - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 22 lutego 2021

Wiadomości

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU XIX POSIEDZENIA KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI RADY GMINY ZBÓJNA

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU XIX POSIEDZENIA KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI RADY GMINY ZBÓJNA - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU XVI SESJI RADY GMINY ZBÓJNA

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU XVI SESJI RADY GMINY ZBÓJNA - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU XVIII POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETOWEJ RADY GMINY ZBÓJNA

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU XVIII POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETOWEJ RADY GMINY ZBÓJNA - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 19 lutego 2021

Wiadomości

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - [Wszystkie zmiany]

Sprawozdanie z badań wody z dnia 10 lutego 2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: Sprawozdanie z badań wody z dnia 10 lutego 2021 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 16 lutego 2021

Wiadomości

Zmiana terminu odbioru odpadów selektywnych (segregowanych).

Dodanie nowej wiadomości: Zmiana terminu odbioru odpadów selektywnych (segregowanych). - [Wszystkie zmiany]

Petycja dotycząca pakietu profilaktycznego

Dodanie nowej wiadomości: Petycja dotycząca pakietu profilaktycznego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 15 lutego 2021

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 09 lutego 2021

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian