BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

Nowości w serwisie

Przejdź do pozostałych zmian

piątek, 03 lutego 2023

Wiadomości

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia "Wyłapywanie bezdomnych psów z ternu gminy Zbójna"

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia "Wyłapywanie bezdomnych psów z ternu gminy Zbójna" - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 31 stycznia 2023

Wiadomości

Strategia rozwiązywania problemów społecznych w gminie Zbójna na lata 2023-2031

Dodanie nowej wiadomości: Strategia rozwiązywania problemów społecznych w gminie Zbójna na lata 2023-2031 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 27 stycznia 2023

Wiadomości

XXXX Sesja Rady Gminy Zbójna 31 stycznia 2023 roku godz. 12:00

Dodanie nowej wiadomości: XXXX Sesja Rady Gminy Zbójna 31 stycznia 2023 roku godz. 12:00 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 26 stycznia 2023

Wiadomości

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Dodanie nowej wiadomości: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 25 stycznia 2023

Wiadomości

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU XLVI POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETOWEJ RADY GMINY ZBÓJNA

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU XLVI POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETOWEJ RADY GMINY ZBÓJNA - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU XLV POSIEDZENIA KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI RADY GMINY ZBÓJNA

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU XLV POSIEDZENIA KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI RADY GMINY ZBÓJNA - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU XXX NADZWYCZAJNEJ SESJI RADY GMINY ZBÓJNA

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU XXX NADZWYCZAJNEJ SESJI RADY GMINY ZBÓJNA - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 24 stycznia 2023

Wiadomości

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Dodanie nowej wiadomości: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 20 stycznia 2023

Wiadomości

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 18 stycznia 2023

Wiadomości

KONSULTACJE SPOŁECZNE DOTYCZĄCE PROJEKTU: „Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 645 na odcinku Kuzie - Nowogród”

Dodanie nowej wiadomości: KONSULTACJE SPOŁECZNE DOTYCZĄCE PROJEKTU: „Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 645 na odcinku Kuzie - Nowogród” - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 13 stycznia 2023

Wiadomości

Harmonogram odbioru odpadów na 2023 rok

Dodanie nowej wiadomości: Harmonogram odbioru odpadów na 2023 rok - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 11 stycznia 2023

Wiadomości

Decyzja Wójta Gminy Zbójna nr RLŁ.6233.1.2023 z dnia 11 stycznia 2023

Dodanie nowej wiadomości: Decyzja Wójta Gminy Zbójna nr RLŁ.6233.1.2023 z dnia 11 stycznia 2023 - [Wszystkie zmiany]

Zapytanie ofertowe - Wyłapywanie bezdomnych psów z terenu gminy Zbójna i utrzymanie ich w schronisku dla bezdomnych zwierząt w okresie od dnia 1 lutego 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zapytanie ofertowe - Wyłapywanie bezdomnych psów z terenu gminy Zbójna i utrzymanie ich w schronisku dla bezdomnych zwierząt w okresie od dnia 1 lutego 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. - [Wszystkie zmiany]

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 10 stycznia 2023

Wiadomości

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - [Wszystkie zmiany]

INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA - [Wszystkie zmiany]

INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 03 stycznia 2023

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 02 stycznia 2023

Wiadomości

Informacja dotycząca utrzymania urządzeń melioracji wodnych w kontekście zmian wynikających z ustawy Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r.

Dodanie nowej wiadomości: Informacja dotycząca utrzymania urządzeń melioracji wodnych w kontekście zmian wynikających z ustawy Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 28 grudnia 2022

Wiadomości

KOMUNIKAT W SPRAWIE JAKOŚCI WODY

Dodanie nowej wiadomości: KOMUNIKAT W SPRAWIE JAKOŚCI WODY - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 23 grudnia 2022

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 22 grudnia 2022

Wiadomości

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dodanie nowej wiadomości: WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 21 grudnia 2022

Wiadomości

Nowe wiadomości dotyczące dystrybucji węgla na terenie gminy Zbójna

Dodanie nowej wiadomości: Nowe wiadomości dotyczące dystrybucji węgla na terenie gminy Zbójna - [Wszystkie zmiany]

Podmioty uprawnione do zawarcia umowy na opróżnianie

Dodanie nowej wiadomości: Podmiotami uprawnionym do zawarcia umowy na opróżnianie - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 20 grudnia 2022

Wiadomości

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Identyfikator postępowania c211178d-3465-4613-a64f-4277cf5d2970

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Identyfikator postępowania c211178d-3465-4613-a64f-4277cf5d2970 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 19 grudnia 2022

Wiadomości

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Identyfikator postępowania 15256fc2-b763-4787-ab89-ccd899ec6e0c

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Identyfikator postępowania 15256fc2-b763-4787-ab89-ccd899ec6e0c - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 15 grudnia 2022

Wiadomości

Zawiadomienie-obwieszczenie/decyzja nr.RLŁ.6220.4.2022 z dnia 15 grudnia 2022 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie-obwieszczenie/decyzja nr.RLŁ.6220.4.2022 z dnia 15 grudnia 2022 r. - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie-obwieszczenie/decyzja nr.RLŁ.6220.3.2022 z dnia 15 grudnia 2022 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie-obwieszczenie/decyzja nr.RLŁ.6220.3.2021 z dnia 15 grudnia 2022 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 14 grudnia 2022

Wiadomości

XXIX Sesja Rady Gminy Zbójna 15 grudnia 2022 roku godz. 10:00

Dodanie nowej wiadomości: XXIX Sesja Rady Gminy Zbójna 15 grudnia 2022 roku godz. 10:00 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 13 grudnia 2022

Wiadomości

Sprawozdanie z badań wody z dnia 6 grudnia 2022 r.

Dodanie nowej wiadomości: Sprawozdanie z badań wody z dnia 6 grudnia 2022 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 09 grudnia 2022

Wiadomości

UCHWAŁA NR RIO.II-00311-99/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 9 grudnia 2022 r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR RIO.II-00311-99/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 9 grudnia 2022 r. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR RIO.II-00310-99/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 9 grudnia 2022 r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR RIO.II-00310-99/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 9 grudnia 2022 r. - [Wszystkie zmiany]

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - [Wszystkie zmiany]

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 08 grudnia 2022

Wiadomości

Zawiadomienie-obwieszczenie nr.RLŁ.6220.5.2021 z dnia 8 grudnia 2022 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie-obwieszczenie nr.RLŁ.6220.5.2021 z dnia 8 grudnia 2022 r. - [Wszystkie zmiany]

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - [Wszystkie zmiany]

INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 06 grudnia 2022

Wiadomości

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU XXIX SESJI RADY GMINY ZBÓJNA

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU XXIX SESJI RADY GMINY ZBÓJNA - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU XLIV POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETOWEJ RADY GMINY ZBÓJNA

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU XLIV POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETOWEJ RADY GMINY ZBÓJNA - [Wszystkie zmiany]

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ_2-SPROSTOWANIE OMYŁKI

Dodanie nowej wiadomości: WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ_2-SPROSTOWANIE OMYŁKI - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 05 grudnia 2022

Wiadomości

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ_2

Dodanie nowej wiadomości: WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ_2 - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA-WYDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA-WYDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 02 grudnia 2022

Wiadomości

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - [Wszystkie zmiany]

INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 30 listopada 2022

Wiadomości

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ_UZUPEŁNIENIE

Dodanie nowej wiadomości: WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ_UZUPEŁNIENIE - [Wszystkie zmiany]

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ_2

Dodanie nowej wiadomości: WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ_2 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian