Gmina Zbójna logo Gmina Zbójna

Budowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Zbójnej

Foto nr 2121
Fotogaleria
Dnia 26 lipca 2017 roku Gmina Zbójna podpisała umowę na budowę i przebudowę stacji uzdatniania wody w Zbójnej. Operacja mająca na celu: Poprawę warunków życia mieszkańców poprzez poprawę stanu technicznego istniejącej stacji uzdatniania wody wraz z rozbudową wodociągu poprzez przebudowę, rozbudowę i budowę obiektu wraz z jego kanalizacją.

Projekt p.n. „Budowa i przebudowa stacji uzdatniania wody
wraz z kanalizacją oraz rozbudowa wodociągu na terenie gminy Zbójna”
realizowany na podstawie umowy o przyznanie pomocy nr 00028-65150-UM1000018/17 z dnia 26 lipca 2017r. w ramach operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa”, poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych
z tworzeniem, ulepszaniem małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji to: stacje uzdatniania wody-szt.1 oraz zbiorowe systemy zaopatrzenia w wodę (km)-1,594.


Całkowity koszt projektu: 2 088 572,34

63,63% dofinansowania:  1 068 543,00 zł.

 

Fotogaleria