Gmina Zbójna logo Gmina Zbójna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbójnej

Zdjęcie do wiadomości BON ENERGETYCZNY

BON ENERGETYCZNY

27 cze 2024
Od 1 sierpnia 2024 r. do 30 września 2024 r. można składać wnioski o jednorazową wypłatę bonu energetycznego.
Zdjęcie do wiadomości POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2021-2027

POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2021-2027

25 cze 2024
Podprogram 2023
Zdjęcie do wiadomości Program Rozwoju Rodzinnych Domów Pomocy - edycja 2024

Program Rozwoju Rodzinnych Domów Pomocy - edycja 2024

23 kwi 2024
Program rozwoju rodzinnych domów pomocy na rok 2024 jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie wsparcia osób wymagających pomocy ze względu na wiek lub niepełnosprawność, a jego strategicznym celem jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych świadczonych w rodzinnych domach pomocy oraz rozwój tej formy wsparcia.
Zdjęcie do wiadomości DODATEK  OSŁONOWY  2024

DODATEK OSŁONOWY 2024

31 sty 2024
Informuje, że od stycznia 2024 roku można ubiegać się o wypłatę dodatku osłonowego. Aby otrzymać dodatek należy złożyć wniosek o przyznanie dodatku osłonowego w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej.
Zdjęcie do wiadomości Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, mediacja w 2024 r.

Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, mediacja w 2024 r.

23 sty 2024
PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ I NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO zorganizowane przez Powiat Łomżyński
WIELOLETNI RZĄDOWY PROGRAM ,,POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU”NA LATA 2024-2028 – EDYCJA 2024

WIELOLETNI RZĄDOWY PROGRAM ,,POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU”NA LATA 2024-2028 – EDYCJA 2024

10 sty 2024
Program przygotowany został przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej a wprowadzony został uchwałą nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 (M. P. z 2023 r. poz. 881) Gmina Zbójna i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbójnej realizuje niniejszy program także w bieżącym roku tj. 2024.
Zdjęcie do wiadomości POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2021-2027

POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2021-2027

9 paź 2023
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbójnej informuje, że Komisja Europejska zatwierdziła Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (FEPŻ) zgodnie z którym pomoc żywnościowa będzie udzielana odbiorcom końcowym w planowanym okresie od grudnia 2023 r. do października 2024 r.
Zdjęcie do wiadomości Program Rozwoju Rodzinnych Domów Pomocy – edycja 2023

Program Rozwoju Rodzinnych Domów Pomocy – edycja 2023

7 kwi 2023
Strategicznym celem programu jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych świadczonych w rodzinnych domach pomocy oraz rozwój tej formy wsparcia.
Zdjęcie do wiadomości Społeczna diagnoza środowiskowa Gminy Zbójna

Społeczna diagnoza środowiskowa Gminy Zbójna

25 lut 2022
W związku z tworzeniem nowej Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych zwracamy się do Państwa z uprzejmą z prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytania zawarte w niniejszej ankiecie. Ankieta jest anonimowa. Wszystkie informacje będą analizowane wyłącznie statystycznie.
Zdjęcie do wiadomości Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w Gminie Zbójna

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w Gminie Zbójna

9 maj 2014
Jednym z zadań gminy realizowanych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie jest opracowywanie i realizacja programu ochrony ofiar przemocy w rodzinie, utworzenie systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, prowadzenie punktu informacji i wsparcia.