Gmina Zbójna logo Gmina Zbójna

Centrum kształcenia na odległość w Zbójnej

Uprzejmie informuje, że Ochotnicza Straż Pożarna w Zbójnej przystąpiła do Projektu "Centra kształcenia na odległość na wsiach" finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt ma trwać do 30 września 2008 W ramach projektu w byłym budynku przedszkola w Zbójnej powstało centrum oświatowo-kulturalne, w którym zatrudnieni zostali dwaj pracownicy. Centum wyposażone zostało w sprzęt komputerowy, meble i materiały dydaktycznie. Centra będą udostępniać i organizować szkolenia na odległość, procesy edukacyjne, kursy i egzaminy. Centrum edukacyjno-oświatowe będzie funkcjonowało od poniedziałku do piątku w godzinach 17.00 – 21.00 oraz sobota i niedziela w godzinach 12.00 – 22.00. Z ośrodka edukacyjno-oświatowego będą korzystali wszyscy chętni.