Gmina Zbójna logo Gmina Zbójna

Czwarta edycja projektu "Wygrajmy z bezradnościa"

Foto nr 1964
Fotogaleria
W tym roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbójnej po raz czwarty złożył w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego wniosek o dofinansowanie projektu systemowego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt nosi nazwę: Wygrajmy z bezradnością

Ośrodek aplikował o środki z Priorytetu VII – Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej Integracji z Poddziałania: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Projekt realizowany jest

od 1 czerwca 2013 r. do 30 listopad 2013 r.

W projekcie wzięło udział 20 osób niepracujących, w wieku aktywności zawodowej, które skorzystały z zajęć grupowych z psychologiem i doradcą zawodowym, jak również z indywidualnych konsultacji i doradztwa.

Beneficjenci uczestniczyli w szkoleniu z zagadnień prawa związanych z prawem pracy i rodzinnym oraz z zagadnień informatycznych dotyczących obsługi komputera – Internet jako podstawowe narzędzie szukania pracy. 20 uczestników ukończyło kurs obsługi kasy fiskalnej, sprzedawca, fakturzysta oraz kurs gastronomiczny prowadzony przez Spółdzielnię Socjalną AURORA.

10 uczestników projektu systemowego uczestniczy w kursie prawo jazdy kat. B.

W miesiącu listopadzie 2013 został zorganizowany wyjazd integracyjny do Olsztyna, który miał na celu zintegrowanie uczestników projektu.

 

Fotogaleria