Gmina Zbójna logo Gmina Zbójna

Dofinansowanie do zakupów dla OSP w 2020 roku.

Foto nr 2317
Fotogaleria
Na wniosek Gminy Zbójna o przyznanie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego na zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego udzielił pomocy finansowej w wysokości dziesięciu tysięcy złotych. Zgodnie z zawartą umową Nr DIT-I.3031.24.2020 w dniu 30 września 2020 r. zakupiono i zamontowano na samochodzie ratowniczo-gaśniczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Zbójnej maszt oświetleniowy . Koszt inwestycji 14 637,00 zł.

Fotogaleria